ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 4
5 วัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 4
6 บ้านดู่หนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
6 บ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
7 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
8 บ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
9 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
10 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 10
11 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 10
12 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง 5
6 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 6
7 บ้านหัวสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 7
8 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.6 เงิน 8
9 บ้านโสกยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 9
10 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.6 เงิน 10
11 บ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.6 เงิน 11
12 วัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.6 เงิน 11
13 บ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 13
14 จตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
15 บ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 7
8 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านหนองเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 7
9 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 9
11 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 9
12 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 12
13 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 12
14 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 14
15 บ้านแวงนคร สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 15
16 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 16
17 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 17

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 4

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านจอกขวาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 7
8 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 4
5 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 6
7 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 6
8 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 6
9 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 6
10 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 4
5 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
6 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 5
6 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 5
7 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7
8 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 8
9 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 9
10 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 9
11 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 11
12 บ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 12
13 บ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13
14 บ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13
15 บ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 15
16 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 16
17 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 16

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4
5 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10
11 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10
12 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10
13 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 10
14 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 14
15 บ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 14
16 บ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 14
17 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 14

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 9
10 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 10
11 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 11
12 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 11
13 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13
14 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 14
15 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 15
16 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 16
17 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 17
18 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 18
19 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 19
20 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 19
21 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 21
22 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 21
23 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 21
24 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
5 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 5
6 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6
7 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 7
8 อนุบาลอุ่นรัก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
4 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4
6 บ้านหนองบัวคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
7 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6
8 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8
10 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8
11 บ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8
12 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
13 อนุบาลอุ่นรัก สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 10
11 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11

ศิลปะ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.4 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.2 ทอง 4
5 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.6 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.46 ทอง 6
7 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.6 เงิน 7
8 บ้านดอนหัน สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.33 เงิน 8
9 บ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.75 เงิน 4
5 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.5 เงิน 5
6 รุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 4
5 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 6
7 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7
8 บ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7
9 บ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 9
10 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 10
11 บ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 10
12 บ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 12
13 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 12
14 บ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 14
15 บ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 15
16 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 16
17 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
6 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6