สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองรูแข้ 14 2 0 16 21 2 1 4 24
2 เมืองวาปีปทุม 10 13 9 32 40 2 2 0 44
3 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 10 8 1 19 21 0 0 3 21
4 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 4 2 15 26 4 2 3 32
5 บ้านเม็กดำ 9 4 0 13 20 7 4 6 31
6 บ้านเขวาทุ่ง 9 3 5 17 28 12 3 5 43
7 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 7 2 1 10 15 3 2 6 20
8 บ้านเมืองเสือ 7 1 3 11 12 4 2 4 18
9 บ้านหัวดง 7 1 3 11 12 3 2 3 17
10 บ้านเหล่า 6 9 9 24 40 12 1 5 53
11 บ้านหนองบัวสันตุ 6 4 2 12 19 3 1 6 23
12 พระกุมารศึกษา 6 2 3 11 17 5 0 2 22
13 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 6 2 0 8 14 1 2 3 17
14 อนุบาลเอี่ยมสุข 4 4 5 13 27 6 4 4 37
15 บ้านมะโบ่ 4 4 4 12 22 7 2 2 31
16 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 4 2 2 8 8 0 0 0 8
17 ชุมชนบ้านดงบัง 4 2 1 7 9 1 0 0 10
18 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 4 2 1 7 9 0 0 0 9
19 ชุมชนบ้านงัวบา 4 2 0 6 8 2 0 0 10
20 บ้านหวาย 4 1 0 5 5 0 0 0 5
21 บ้านหนองไฮ 3 5 2 10 13 0 3 2 16
22 บ้านโนน 3 4 0 7 11 5 3 0 19
23 บ้านหนองบัวแดง 3 3 6 12 15 3 5 7 23
24 บ้านขามเรียน 3 3 5 11 24 9 4 4 37
25 ชุมชนบ้านสำโรง 3 3 0 6 10 2 0 5 12
26 บ้านหนองแสน 3 2 3 8 10 2 1 4 13
27 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 3 1 2 6 16 5 1 1 22
28 บ้านโดน 3 1 1 5 5 6 4 0 15
29 บ้านสระแคน 3 1 0 4 7 1 1 2 9
30 บ้านแวงนคร 3 1 0 4 5 2 2 0 9
31 บ้านไก่นา 3 0 0 3 7 3 0 0 10
32 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 2 6 2 10 16 9 3 6 28
33 บ้านโกทา 2 5 2 9 17 8 4 3 29
34 บ้านสนาม 2 4 3 9 16 7 3 6 26
35 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 4 1 7 13 3 5 4 21
36 บ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 2 2 2 6 14 5 2 6 21
37 อนุบาลดงเมืองน้อย 2 2 2 6 13 0 0 0 13
38 บ้านหนองหน่อง 2 2 1 5 8 2 1 3 11
39 บ้านหนองป้าน 2 2 0 4 13 8 2 2 23
40 บ้านบุ่งง้าว 2 1 2 5 14 3 1 2 18
41 บ้านโนนรัง 2 1 2 5 12 2 0 5 14
42 บ้านนาเลา 2 1 2 5 9 7 3 8 19
43 อนุบาลนครจัมปาศรี 2 1 2 5 9 3 2 2 14
44 บ้านดงใหญ่ 2 1 1 4 8 4 0 3 12
45 บ้านดู่หนองโก 2 1 0 3 4 0 0 0 4
46 บ้านกุดนาดีโนนลาน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
47 บ้านหัวหมู 2 0 1 3 9 6 4 8 19
48 บ้านหัวช้าง 2 0 1 3 4 2 1 1 7
49 บ้านนาค่าย 2 0 0 2 5 0 0 0 5
50 ชุมชนนาสีนวล 1 4 5 10 18 6 1 7 25
51 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1 4 3 8 20 8 5 8 33
52 โนนจานวิทยา 1 3 6 10 14 8 6 7 28
53 อนุบาลวาปีปทุม 1 3 0 4 12 0 0 0 12
54 บ้านหัวงัว 1 2 3 6 6 0 0 0 6
55 บ้านหนองหว้า 1 2 2 5 9 4 0 4 13
56 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 2 1 4 10 4 2 7 16
57 บ้านสระบาก 1 1 2 4 15 5 3 5 23
58 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 1 1 2 4 11 4 2 6 17
59 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1 1 2 4 7 4 1 0 12
60 บ้านกุดน้ำใส 1 1 2 4 6 2 1 6 9
61 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1 1 1 3 12 8 2 3 22
62 บ้านยางอิไลดอนก่อ 1 1 1 3 5 2 1 2 8
63 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 5 2 1 0 8
64 บ้านห้วยหิน 1 1 0 2 7 4 0 1 11
65 บ้านทัพป่าจิก 1 1 0 2 4 1 0 1 5
66 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 4 0 0 1 4
67 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
68 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 1 0 2 3 3 1 1 7
69 บ้านมะชมโนนสง่า 1 1 0 2 3 2 2 1 7
70 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านหนองบึง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
72 บ้านโนนแคน 1 1 0 2 2 2 0 3 4
73 ชุมชนบ้านหนองเลา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
74 บ้านแดงโพงคำแก้ว 1 0 3 4 8 0 0 0 8
75 บ้านโคกไร่ 1 0 2 3 6 0 0 0 6
76 บ้านประแหย่ง 1 0 1 2 9 0 0 1 9
77 บ้านเหล่าน้อย 1 0 1 2 6 3 0 3 9
78 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 1 0 1 2 6 0 0 1 6
79 บ้านตำแยโนนยาง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
80 บ้านหัวช้างโคกม่วง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านหัวสระ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
82 บ้านโคกมนโนนทอง 1 0 0 1 2 5 0 0 7
83 บ้านสว่าง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
84 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 0 0 1 2 1 0 2 3
85 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
88 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 ศุภประภา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านชาดฝางหัวเรือ 0 6 1 7 11 7 2 2 20
93 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 0 4 6 10 14 10 3 7 27
94 บ้านหนองม่วง 0 3 1 4 5 1 0 0 6
95 บ้านหนองผือ 0 3 0 3 7 3 0 2 10
96 บ้านโคกสีทองหลาง 0 2 2 4 5 2 1 2 8
97 บ้านโพธิ์ชัย 0 2 1 3 9 5 1 6 15
98 บ้านหนองปอ 0 2 1 3 6 6 1 0 13
99 บ้านห้วยหลาว 0 2 0 2 5 1 0 0 6
100 บ้านก่อ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
101 บ้านจอมพะลาน 0 2 0 2 3 1 1 0 5
102 บ้านโนนบ่อ 0 1 3 4 5 6 0 0 11
103 บ้านปลาขาว 0 1 2 3 12 2 4 6 18
104 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 1 2 3 8 4 0 0 12
105 บ้านหนองนาใน 0 1 2 3 4 0 1 1 5
106 บ้านเครือซูด 0 1 2 3 3 3 1 0 7
107 บ้านดู่ 0 1 1 2 4 3 0 3 7
108 บ้านหนองแต้ 0 1 1 2 3 0 4 0 7
109 บ้านดอนหมี 0 1 1 2 2 2 0 1 4
110 จตุคามประชาสรรค์ 0 1 1 2 1 6 2 2 9
111 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 0 1 0 1 9 4 3 1 16
112 บ้านแวงดงหนองยาง 0 1 0 1 5 4 0 0 9
113 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 0 1 0 1 5 1 1 3 7
114 บ้านดงแคน 0 1 0 1 4 2 0 2 6
115 บ้านคึมบง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
116 บ้านตาลอก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
117 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
118 บ้านจอกขวาง 0 1 0 1 2 2 0 2 4
119 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 0 1 0 1 2 1 0 2 3
120 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 2 0 1 0 3
121 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
123 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 1 0 1 1 1 0 1 2
124 บ้านป่าแดง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
125 บ้านหนองคูม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนแร่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
127 บ้านนาฝาย 0 0 3 3 7 1 2 5 10
128 บ้านปอพานหนองโน 0 0 2 2 7 1 1 0 9
129 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 2 2 6 2 1 2 9
130 บ้านหนองกลางโคก 0 0 2 2 6 1 0 0 7
131 บ้านหนองคลอง 0 0 2 2 3 3 1 0 7
132 บ้านขามป้อม 0 0 2 2 3 3 0 1 6
133 บ้านสระแก้วหนองคู 0 0 2 2 2 1 2 0 5
134 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 2 2 2 0 0 2 2
135 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 1 1 8 1 0 2 9
136 บ้านเมืองเตา 0 0 1 1 8 0 0 0 8
137 บ้านหนองฮี 0 0 1 1 7 2 0 0 9
138 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 1 1 6 3 1 2 10
139 กู่สันตรัตน์ 0 0 1 1 5 5 1 3 11
140 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 1 1 5 1 0 2 6
141 บ้านดง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
142 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 4 0 0 1 4
143 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 1 1 2 5 1 1 8
144 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 1 1 2 3 1 0 6
145 บ้านแคน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
146 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
147 บ้านโคกยาว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
148 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
149 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
150 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
151 บ้านหนองกกหนองยาว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
152 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
153 บ้านดงยาง 0 0 0 0 6 2 1 0 9
154 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 6 2 0 0 8
155 บ้านนาข่า 0 0 0 0 5 8 2 2 15
156 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
157 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 0 0 0 5 2 3 2 10
158 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
159 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
160 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 4 0 0 1 4
161 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 3 4 0 3 7
162 บ้านนาภู 0 0 0 0 3 3 1 2 7
163 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 3 2 1 3 6
164 บ้านตำแย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
165 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
166 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
167 บ้านเหล่าจั่น 0 0 0 0 3 0 0 1 3
168 บ้านหนองแฮ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
169 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
170 พยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 2 3 1 1 6
171 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
172 วัดป่านาเชือก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
173 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 0 0 0 2 2 0 2 4
174 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
175 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 0 0 2 1 0 1 3
176 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
178 บ้านเสือโก้ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
180 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
181 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 2 0 0 1 2
182 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองบัวคู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านเตาบ่า 0 0 0 0 1 2 1 1 4
187 บ้านอีโต้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
188 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 1 1 2 2 4
189 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 บ้านโสกยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านหนองเหล่า 0 0 0 0 1 0 1 3 2
194 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
195 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
196 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
197 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านสระบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านหัวเข่าแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 0 3 0 0 3
202 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
203 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
205 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
206 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
207 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
208 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
209 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
210 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านหนองผง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านหารฮี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
214 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 245 220 196 661 1,295 480 173 320 1,948