สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองรูแข้ 13 2 0 15 19 2 1 4 22
2 เมืองวาปีปทุม 10 13 9 32 40 2 2 0 44
3 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 10 8 1 19 21 0 0 3 21
4 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 4 2 15 26 4 2 3 32
5 บ้านเม็กดำ 8 4 0 12 19 7 4 6 30
6 บ้านเขวาทุ่ง 8 3 5 16 27 12 3 5 42
7 บ้านเมืองเสือ 7 1 3 11 12 4 2 4 18
8 บ้านหัวดง 7 1 3 11 12 3 2 3 17
9 บ้านเหล่า 6 9 9 24 40 12 1 5 53
10 บ้านหนองบัวสันตุ 6 3 2 11 18 3 1 6 22
11 พระกุมารศึกษา 6 2 3 11 17 5 0 2 22
12 อนุบาลเอี่ยมสุข 4 4 5 13 27 6 4 4 37
13 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 4 2 2 8 8 0 0 0 8
14 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 4 1 1 6 10 3 2 6 15
15 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 4 1 0 5 10 1 2 3 13
16 ชุมชนบ้านงัวบา 4 1 0 5 7 2 0 0 9
17 บ้านหวาย 4 1 0 5 5 0 0 0 5
18 บ้านหนองไฮ 3 5 2 10 13 0 3 2 16
19 บ้านมะโบ่ 3 4 4 11 21 7 2 2 30
20 บ้านขามเรียน 3 3 5 11 24 9 4 4 37
21 บ้านโนน 3 3 0 6 10 5 3 0 18
22 บ้านหนองแสน 3 2 3 8 10 2 1 4 13
23 บ้านโดน 3 1 1 5 5 6 4 0 15
24 บ้านสระแคน 3 1 0 4 7 1 1 2 9
25 บ้านไก่นา 3 0 0 3 7 3 0 0 10
26 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 2 5 2 9 14 9 3 6 26
27 บ้านสนาม 2 4 3 9 16 7 3 6 26
28 ราชประชานุเคราะห์ 16 2 4 1 7 13 3 5 4 21
29 ชุมชนบ้านสำโรง 2 3 0 5 9 2 0 5 11
30 อนุบาลดงเมืองน้อย 2 2 2 6 13 0 0 0 13
31 บ้านหนองป้าน 2 2 0 4 13 8 2 2 23
32 บ้านบุ่งง้าว 2 1 2 5 14 3 1 2 18
33 บ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 2 1 2 5 13 5 2 6 20
34 บ้านโนนรัง 2 1 2 5 12 2 0 5 14
35 อนุบาลนครจัมปาศรี 2 1 2 5 9 3 2 2 14
36 บ้านดงใหญ่ 2 1 1 4 8 4 0 3 12
37 บ้านหนองหน่อง 2 1 1 4 7 2 1 3 10
38 บ้านกุดนาดีโนนลาน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านหัวหมู 2 0 1 3 9 6 4 8 19
40 บ้านนาค่าย 2 0 0 2 5 0 0 0 5
41 ชุมชนบ้านดงบัง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
42 ชุมชนนาสีนวล 1 4 5 10 18 6 1 7 25
43 โนนจานวิทยา 1 3 6 10 14 8 6 7 28
44 อนุบาลวาปีปทุม 1 3 0 4 12 0 0 0 12
45 บ้านหนองบัวแดง 1 2 5 8 11 3 5 7 19
46 บ้านโกทา 1 2 2 5 13 8 4 3 25
47 บ้านหนองหว้า 1 2 2 5 9 4 0 4 13
48 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1 2 1 4 10 4 2 7 16
49 บ้านหัวงัว 1 2 1 4 4 0 0 0 4
50 บ้านนาเลา 1 1 2 4 8 7 3 8 18
51 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1 1 2 4 7 4 1 0 12
52 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1 1 1 3 12 7 2 3 21
53 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 1 1 1 3 10 4 2 6 16
54 บ้านยางอิไลดอนก่อ 1 1 1 3 5 2 1 2 8
55 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 5 2 1 0 8
56 บ้านห้วยหิน 1 1 0 2 7 4 0 1 11
57 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 4 0 0 1 4
58 บ้านมะชมโนนสง่า 1 1 0 2 3 2 2 1 7
59 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 1 0 2 3 0 0 0 3
60 บ้านหนองบึง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 บ้านโนนแคน 1 1 0 2 2 2 0 3 4
62 บ้านแดงโพงคำแก้ว 1 0 3 4 8 0 0 0 8
63 บ้านโคกไร่ 1 0 2 3 6 0 0 0 6
64 บ้านเหล่าน้อย 1 0 1 2 6 3 0 3 9
65 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 1 0 1 2 6 0 0 1 6
66 บ้านตำแยโนนยาง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
67 บ้านหัวช้าง 1 0 1 2 3 2 1 1 6
68 บ้านโคกมนโนนทอง 1 0 0 1 2 5 0 0 7
69 บ้านสว่าง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
70 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 0 0 1 2 1 0 2 3
71 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านดู่หนองโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านแวงนคร 1 0 0 1 1 2 2 0 5
75 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
76 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 ศุภประภา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านชาดฝางหัวเรือ 0 6 1 7 11 7 2 2 20
81 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 0 4 6 10 14 10 3 7 27
82 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 0 4 3 7 19 8 5 8 32
83 บ้านหนองผือ 0 3 0 3 7 3 0 2 10
84 บ้านโคกสีทองหลาง 0 2 2 4 5 2 1 2 8
85 บ้านโพธิ์ชัย 0 2 1 3 9 5 1 6 15
86 บ้านก่อ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
87 บ้านจอมพะลาน 0 2 0 2 3 1 1 0 5
88 บ้านโนนบ่อ 0 1 3 4 5 6 0 0 11
89 บ้านปลาขาว 0 1 2 3 12 2 4 6 18
90 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 1 2 3 8 4 0 0 12
91 บ้านกุดน้ำใส 0 1 2 3 5 2 1 6 8
92 บ้านเครือซูด 0 1 2 3 3 3 1 0 7
93 บ้านสระบาก 0 1 1 2 12 5 3 5 20
94 บ้านหนองปอ 0 1 1 2 4 6 1 0 11
95 บ้านดู่ 0 1 1 2 4 3 0 3 7
96 บ้านหนองแต้ 0 1 1 2 3 0 4 0 7
97 บ้านดอนหมี 0 1 1 2 2 2 0 1 4
98 จตุคามประชาสรรค์ 0 1 1 2 1 6 2 2 9
99 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 0 1 0 1 9 4 3 1 16
100 บ้านแวงดงหนองยาง 0 1 0 1 5 4 0 0 9
101 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 0 1 0 1 5 1 1 3 7
102 บ้านดงแคน 0 1 0 1 4 2 0 2 6
103 บ้านคึมบง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
104 บ้านตาลอก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
105 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 0 1 0 1 2 3 1 1 6
107 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
108 บ้านจอกขวาง 0 1 0 1 2 2 0 2 4
109 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 0 1 0 1 2 1 0 2 3
110 บ้านแก่นเท่า 0 1 0 1 2 0 1 0 3
111 บ้านทัพป่าจิก 0 1 0 1 2 0 0 1 2
112 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
114 บ้านป่าแดง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
115 บ้านหนองคูม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านโนนแร่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
117 บ้านนาฝาย 0 0 3 3 7 1 2 5 10
118 บ้านปอพานหนองโน 0 0 2 2 7 1 1 0 9
119 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 2 2 6 2 1 2 9
120 บ้านหนองกลางโคก 0 0 2 2 6 1 0 0 7
121 บ้านหนองคลอง 0 0 2 2 3 3 1 0 7
122 บ้านขามป้อม 0 0 2 2 3 3 0 1 6
123 บ้านสระแก้วหนองคู 0 0 2 2 2 1 2 0 5
124 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 2 2 2 0 0 2 2
125 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 1 1 8 1 0 2 9
126 บ้านประแหย่ง 0 0 1 1 8 0 0 1 8
127 บ้านเมืองเตา 0 0 1 1 8 0 0 0 8
128 บ้านหนองฮี 0 0 1 1 7 2 0 0 9
129 กู่สันตรัตน์ 0 0 1 1 5 5 1 3 11
130 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 1 1 5 1 0 2 6
131 บ้านดง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
132 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 4 0 0 1 4
133 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 1 1 2 5 1 1 8
134 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 1 1 2 3 1 0 6
135 บ้านแคน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
136 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
137 บ้านโคกยาว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
138 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
140 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
141 บ้านหนองกกหนองยาว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
142 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 0 0 0 0 10 4 1 1 15
144 บ้านดงยาง 0 0 0 0 6 2 1 0 9
145 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 6 2 0 0 8
146 บ้านนาข่า 0 0 0 0 5 8 2 2 15
147 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
148 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 0 0 5 3 1 2 9
149 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 0 0 0 5 2 3 2 10
150 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
151 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
152 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 4 0 0 1 4
153 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 3 4 0 3 7
154 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 3 2 1 3 6
155 บ้านตำแย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
156 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
157 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
158 บ้านเหล่าจั่น 0 0 0 0 3 0 0 1 3
159 บ้านหนองแฮ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
161 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
162 บ้านนาภู 0 0 0 0 2 3 1 2 6
163 พยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 2 3 1 1 6
164 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
165 วัดป่านาเชือก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
166 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 0 0 0 2 2 0 2 4
167 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
168 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 0 0 2 1 0 1 3
169 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านหัวสระ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 บ้านห้วยหลาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านเสือโก้ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
175 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 2 0 0 1 2
176 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองบัวคู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านเตาบ่า 0 0 0 0 1 2 1 1 4
182 บ้านอีโต้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 1 1 2 2 4
184 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านโสกยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านหนองเหล่า 0 0 0 0 1 0 1 3 2
189 บ้านหนองนาใน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
190 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
191 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
192 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 1 1
193 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
194 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านสระบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหัวเข่าแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 0 3 0 0 3
199 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
200 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
201 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
202 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
203 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
205 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
206 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
207 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 ชุมชนบ้านหนองเลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองผง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านหารฮี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
213 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 192 183 583 1,205 476 173 320 1,854