หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเหล่า 59 40 68.97% 12 20.69% 1 1.72% 5 8.62% 58
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 46 40 90.91% 2 4.55% 2 4.55% 0 0% 44
3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50 28 58.33% 12 25% 3 6.25% 5 10.42% 48
4 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 42 27 65.85% 6 14.63% 4 9.76% 4 9.76% 41
5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 35 26 74.29% 4 11.43% 2 5.71% 3 8.57% 35
6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 43 24 58.54% 9 21.95% 4 9.76% 4 9.76% 41
7 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 35 22 66.67% 7 21.21% 2 6.06% 2 6.06% 33
8 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 28 21 75% 2 7.14% 1 3.57% 4 14.29% 28
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 24 21 87.5% 0 0% 0 0% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 43 20 48.78% 8 19.51% 5 12.2% 8 19.51% 41
11 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 38 20 54.05% 7 18.92% 4 10.81% 6 16.22% 37
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 29 19 65.52% 3 10.34% 1 3.45% 6 20.69% 29
13 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 33 18 56.25% 6 18.75% 1 3.13% 7 21.88% 32
14 โรงเรียนบ้านโกทา 32 17 53.13% 8 25% 4 12.5% 3 9.38% 32
15 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 24 17 70.83% 5 20.83% 0 0% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 37 16 47.06% 9 26.47% 3 8.82% 6 17.65% 34
17 โรงเรียนบ้านสนาม 34 16 50% 7 21.88% 3 9.38% 6 18.75% 32
18 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 23 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนบ้านสระบาก 29 15 53.57% 5 17.86% 3 10.71% 5 17.86% 28
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 42 15 50% 3 10% 5 16.67% 7 23.33% 30
21 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 31 15 57.69% 3 11.54% 2 7.69% 6 23.08% 26
22 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 43 14 41.18% 10 29.41% 3 8.82% 7 20.59% 34
23 โรงเรียนโนนจานวิทยา 36 14 40% 8 22.86% 6 17.14% 7 20% 35
24 โรงเรียนบ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 30 14 51.85% 5 18.52% 2 7.41% 6 22.22% 27
25 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 20 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 28 14 70% 1 5% 2 10% 3 15% 20
27 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 25 13 52% 8 32% 2 8% 2 8% 25
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 27 13 52% 3 12% 5 20% 4 16% 25
29 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 20 13 72.22% 0 0% 3 16.67% 2 11.11% 18
30 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 12 48% 8 32% 2 8% 3 12% 25
32 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 22 12 54.55% 4 18.18% 2 9.09% 4 18.18% 22
33 โรงเรียนบ้านหัวดง 20 12 60% 3 15% 2 10% 3 15% 20
34 โรงเรียนบ้านปลาขาว 26 12 50% 2 8.33% 4 16.67% 6 25% 24
35 โรงเรียนบ้านโนนรัง 21 12 63.16% 2 10.53% 0 0% 5 26.32% 19
36 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 24 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
38 โรงเรียนบ้านโนน 20 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
39 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 25 11 47.83% 4 17.39% 2 8.7% 6 26.09% 23
40 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 25 10 43.48% 4 17.39% 2 8.7% 7 30.43% 23
41 โรงเรียนบ้านหนองแสน 18 10 58.82% 2 11.76% 1 5.88% 4 23.53% 17
42 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 10 58.82% 2 11.76% 0 0% 5 29.41% 17
43 โรงเรียนบ้านนาเลา 27 9 33.33% 7 25.93% 3 11.11% 8 29.63% 27
44 โรงเรียนบ้านหัวหมู 28 9 33.33% 6 22.22% 4 14.81% 8 29.63% 27
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 22 9 42.86% 5 23.81% 1 4.76% 6 28.57% 21
46 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
47 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 18 9 52.94% 4 23.53% 0 0% 4 23.53% 17
48 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 17 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 15 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
53 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 15 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
55 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 12 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
61 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนบ้านหนองผือ 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนบ้านไก่นา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านหนองฮี 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านนาฝาย 15 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
66 โรงเรียนบ้านสระแคน 17 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองปอ 14 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
69 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
70 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
71 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 17 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 6 40% 15
72 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนบ้านดงยาง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านหนองข่า 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านหัวงัว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านนาข่า 17 5 29.41% 8 47.06% 2 11.76% 2 11.76% 17
80 โรงเรียนบ้านโดน 16 5 33.33% 6 40% 4 26.67% 0 0% 15
81 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
82 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
83 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 14 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
86 โรงเรียนบ้านแวงนคร 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
89 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 11 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
91 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านหวาย 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านนาค่าย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านดู่ 10 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
98 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านดงแคน 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
100 โรงเรียนบ้านก่อ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 11 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
113 โรงเรียนบ้านนาภู 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
114 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านเครือซูด 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนบ้านหนองแปน 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
120 โรงเรียนบ้านตำแย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านคึมบง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านตาลอก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านหัวสระ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านโนนจาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 7 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
128 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองแฮ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
134 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
135 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
136 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านหนองสระ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
139 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
141 โรงเรียนบ้านแคน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
143 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
145 โรงเรียนบ้านดอนหมี 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านสว่าง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านโคกยาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
151 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
152 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
153 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
154 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
162 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านโพนทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 12 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 11
172 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
174 โรงเรียนบ้านอีโต้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
177 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
178 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านดอนหัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านโสกยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนศุภประภา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
187 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านสระบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านโพนทราย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
207 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
208 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองผง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านหารฮี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
217 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]