หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 1 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 1 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
13.00-16.30
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 2 ห้อง กลางแจ้ง 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร1 ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ป.5-6 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 1 ห้อง ภูมิปัญญา 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 2 ห้อง กลางแจ้ง 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 2 ห้อง ป.3-4 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคารห้องสมุดเอกรัฐ 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-14.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
14.00-16.00
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1-2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคารห้องสมุดเอกรัฐ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]