หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ ป.1/2 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ ป.2/2 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ ป.1/2 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สนามวอลเล่ย์บอล 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สนามวอลเล่ย์บอล 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สนามวอลเล่ย์บอล 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 2 อเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 10.00 เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 2 อเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00-10.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย เวทีคนเก่ง 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 2 อเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ ป.5/3 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ ป.4/2 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ ป.2/2 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ ป.6/2 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ ป.6/3 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]