หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องเรียนป.5 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องเรียนป.6 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]