หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นม.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นม.1 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-16.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องประชุม 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องสมุดประถม 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-16.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นม.3 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นป.5 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.5 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 12 - 12
13.30-16.30
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.6 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.3/1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.3/2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 17 - 17
09.00-12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนอนุบาล1 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 18
09.00-12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 19 - 19
09.00-12.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 20
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]