หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคาร3 ป.3 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคาร 3 ห้อง ป.2 ป.3 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคาร 3 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.5 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคาร3 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อนุบาล2 ห้อง ป.1 ฉ. 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อนุบาล 1 ห้อง ป.1 ฉ. 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อนุบาล2 ห้อง ป.2 ฉ. 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคาร3 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]