หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม นายชาติชาย พันธผล   0844962098
2 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อำเภอวาปีปทุม นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ   0840329506
3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม นายสำอางค์ จันทนนตรี   0862366051
4 โรงเรียนบ้านนาเลา อำเภอวาปีปทุม นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล   0817290714
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ   0893767928
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายสุจิตร ปานจำลอง   0817082015
7 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา   0819644004
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อำเภอวาปีปทุม นายปราโมทย์ จันทอุตสาห์   0862382161
9 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม นายเกษม สิงห์สุพรรณ   0895691335
10 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม นายสุวิทย์ วงษาไฮ   0895756566

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]