การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 10:33 น.