ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.75 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.3 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านลาด/กันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด/กันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคอกม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 48 เข้าร่วม 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ
2 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5
6 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
8 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 9
10 บ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 10
11 บ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 11
12 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
13 บ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
14 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
15 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านลาด/กันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(เมือง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด/กันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.7 ทองแดง 4

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 4

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.5 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.16 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ