สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 51 8 4 6 63
2 อนุบาลกิติยา 49 9 2 5 60
3 พระกุมารมหาสารคาม 42 3 2 2 47
4 บ้านหนองคูขาด 28 3 0 3 31
5 หลักเมืองมหาสารคาม 24 8 6 6 38
6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 21 9 5 3 35
7 อนุบาลกันทรวิชัย 21 7 2 4 30
8 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 21 4 1 8 26
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 3 2 4 25
10 บ้านวังแสง 16 4 4 2 24
11 บ้านหนองจิก 12 3 5 4 20
12 บ้านหนองหว้าโนนทอง 12 1 1 1 14
13 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 12 0 0 0 12
14 บ้านนาดีศรีสุข 11 0 1 0 12
15 บ้านโนนเกษตร 10 3 1 3 14
16 บ้านมะกอก 9 2 2 2 13
17 บ้านโคกบัวค้อ 9 0 2 2 11
18 บ้านหนองขามแสบง 8 3 1 0 12
19 บ้านหนองคู 7 5 0 2 12
20 บ้านหนองโก 7 3 2 0 12
21 หัวหนอง (สังฆวิทยา) 7 3 0 2 10
22 บ้านหนองแวงหนองตุ 7 2 0 1 9
23 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 7 1 3 0 11
24 บ้านหินลาด 6 3 2 2 11
25 บ้านดงน้อย 6 3 1 2 10
26 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 6 2 1 2 9
27 ชุมชนบ้านหมากค่า 6 2 0 2 8
28 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 6 0 4 1 10
29 บ้านหัวหนอง 6 0 0 0 6
30 มัธยมชาญวิทยา 5 6 6 6 17
31 บ้านโนนทองโนนสะอาด 5 6 1 0 12
32 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 5 5 0 2 10
33 บ้านซองแมว 5 4 1 3 10
34 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 5 4 1 1 10
35 บ้านทัน 5 4 0 1 9
36 บ้านดอนก่อ 5 3 3 0 11
37 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 5 3 0 1 8
38 บ้านคันธาร์ 5 3 0 1 8
39 บ้านเหล่าจั่นนาภู 5 2 4 2 11
40 บ้านนาสีนวน 5 2 2 0 9
41 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 5 2 1 1 8
42 บ้านบัวมาศ 5 2 1 1 8
43 บ้านเหล่า 5 1 2 3 8
44 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 5 1 2 2 8
45 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 5 1 2 1 8
46 บ้านหันเชียงเหียน 5 1 2 1 8
47 บ้านหนองโนอีดำ 5 1 1 4 7
48 บ้านหนองโจดสวนมอน 5 1 0 0 6
49 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 5 0 2 0 7
50 บ้านคอกม้า 5 0 1 1 6
51 บ้านไส้จ่อ 4 6 2 3 12
52 บ้านเม่นใหญ่ 4 4 0 0 8
53 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 4 3 3 2 10
54 บ้านท่าขอนยาง 4 3 2 2 9
55 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 4 3 2 0 9
56 บ้านพงโพด 4 3 0 1 7
57 บ้านติ้วสันติสุข 4 3 0 1 7
58 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 4 3 0 1 7
59 อนุบาลแกดำ 4 2 3 1 9
60 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 4 2 2 0 8
61 บ้านวังปลาโด 4 2 1 1 7
62 ชุมชนมิตรภาพ 4 1 1 2 6
63 บ้านดอนตูมดอนโด 4 1 1 0 6
64 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 4 0 0 2 4
65 บ้านบ่อใหญ่ 4 0 0 1 4
66 บ้านห้วยทราย 4 0 0 0 4
67 บ้านหัวนา 4 0 0 0 4
68 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 4 0 0 0 4
69 บ้านป่าข่างโนนลาน 3 3 1 1 7
70 บ้านหนองขุ่น 3 3 1 0 7
71 บ้านหนองกุงเต่า 3 3 0 0 6
72 บ้านท่าสองคอน 3 2 6 1 11
73 บ้านโพนงาม 3 2 1 2 6
74 บ้านโคกล่าม 3 2 1 1 6
75 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 3 2 1 0 6
76 เทศบาลสามัคคีวิทยา 3 2 0 1 5
77 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 3 2 0 0 5
78 บ้านป่ากุงหนา 3 1 1 1 5
79 บ้านโสกแดง 3 1 1 0 5
80 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 3 1 1 0 5
81 บ้านหนองแวง 3 1 0 2 4
82 บ้านภูดิน 3 1 0 0 4
83 บ้านหนองบัวโนนมี้ 3 1 0 0 4
84 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 3 0 2 0 5
85 บ้านโดท่างาม 3 0 1 1 4
86 วันครู2502 3 0 1 0 4
87 บ้านหนองปลิง 3 0 1 0 4
88 บ้านเปลือยหนองตูบ 3 0 1 0 4
89 บ้านดอนนา 3 0 0 1 3
90 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 3 0 0 0 3
91 บ้านหมี่เหล่าน้อย 3 0 0 0 3
92 ชุมชนบ้านดงเค็ง 2 8 0 2 10
93 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 2 3 3 1 8
94 บ้านยางสามัคคี 2 2 1 1 5
95 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 2 2 0 2 4
96 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 2 2 0 2 4
97 บ้านโขงใหญ่ 2 2 0 1 4
98 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 2 2 0 1 4
99 บ้านเหล่ายาว 2 2 0 0 4
100 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 2 1 1 2 4
101 บ้านหนองเขื่อนช้าง 2 1 1 0 4
102 บ้านดอนหน่อง 2 1 0 2 3
103 บ้านหนองเจริญ 2 1 0 2 3
104 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 2 1 0 1 3
105 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 0 1 3
106 บ้านท่าตูมดอนเรือ 2 1 0 0 3
107 บ้านนาแพงดอนไฮ 2 1 0 0 3
108 บ้านแดง 2 1 0 0 3
109 อนุบาลพรเทพ 2 1 0 0 3
110 บ้านดอนพยอม 2 0 2 0 4
111 บ้านใคร่นุ่น 2 0 1 0 3
112 บ้านโพนละออม 2 0 1 0 3
113 บ้านเหล่าหนาด 2 0 0 1 2
114 บ้านแก่นเท่า 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองแก 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองตื่น 2 0 0 0 2
117 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 2 0 0 0 2
119 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 6 1 0 8
120 บ้านโสกภารา 1 4 1 1 6
121 พัฒนศึกษา 1 3 2 2 6
122 บ้านโคกก่อ 1 3 1 2 5
123 บ้านดอนงัว 1 2 3 1 6
124 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1 2 1 4 4
125 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 2 1 0 4
126 บ้านหนองหล่ม 1 2 0 1 3
127 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1 2 0 1 3
128 บ้านตำแยหนองคู 1 2 0 1 3
129 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 1 2 0 0 3
130 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 1 4 2 6
131 บ้านศาลา 1 1 2 2 4
132 บ้านเชือกคุยเพ็ก 1 1 2 1 4
133 บ้านหัวช้างหนองแสง 1 1 1 2 3
134 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1 1 1 1 3
135 บ้านกุดแคน 1 1 1 0 3
136 ชุมชนบ้านมะค่า 1 1 0 1 2
137 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 1 0 1 2
138 บ้านเขวาใหญ่ 1 1 0 1 2
139 บ้านฮ่องไผ่ 1 1 0 0 2
140 บ้านฝายป่าบัว 1 1 0 0 2
141 บ้านโคกไร่ 1 1 0 0 2
142 บ้านโนนม่วง 1 1 0 0 2
143 บ้านจำนัก 1 0 2 2 3
144 บ้านโคกลิ่น 1 0 2 0 3
145 บ้านขามเฒ่า 1 0 1 0 2
146 บ้านดอนบม 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองหวาย 1 0 1 0 2
148 บ้านอุปราช 1 0 1 0 2
149 วัดนาดีวราราม 1 0 1 0 2
150 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1 0 0 2 1
151 บ้านหนองอุ่ม 1 0 0 2 1
152 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 0 0 1 1
153 บ้านท่าปะทายโนนตูม 1 0 0 1 1
154 บ้านเก่าใหม่ 1 0 0 1 1
155 บ้านเหล่าโง้ง 1 0 0 1 1
156 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1 0 0 1 1
157 บ้านโนนทอง 1 0 0 0 1
158 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 0 0 1
159 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 0 0 0 1
160 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
163 นิคมบ้านหัน 1 0 0 0 1
164 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1 0 0 0 1
165 บ้านร่วมใจ 1 1 0 0 0 1
166 บ้านส้มโฮง 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 0 0 0 1
168 บ้านโขงกุดหวาย 1 0 0 0 1
169 เทศบาลบ้านแมด 0 3 0 0 3
170 บ้านหนองสิม 0 2 1 0 3
171 บ้านลิ้นฟ้า 0 2 0 1 2
172 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 2 0 0 2
173 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 1 2 1 3
175 บ้านดอนเวียงจันทร์ 0 1 2 0 3
176 บ้านดงมัน 0 1 1 2 2
177 บ้านหนองหิน 0 1 1 0 2
178 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
179 บ้านดอนดู่ 0 1 1 0 2
180 บ้านเป้า 0 1 1 0 2
181 บ้านเหล่าผักหวาน 0 1 1 0 2
182 บ้านเกิ้ง 0 1 0 2 1
183 บ้านโคกกุง 0 1 0 0 1
184 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
185 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 2 0 2
186 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 0 2
187 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 2 1
188 บ้านสมศรี 0 0 1 0 1
189 บ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0 2 0
190 บ้านโพนสวาง 0 0 0 2 0
191 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 1 0
192 บ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0 1 0
193 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0
194 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
195 อนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0 0 0
196 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0
197 บ้านหนองโพด 0 0 0 0 0
198 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 0
199 บ้านแดงน้อย 0 0 0 0 0
200 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0
201 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 0
202 เทศบาลบ้านส่องนางใย 0 0 0 0 0
รวม 797 307 180 196 1,480