หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 78 51 73.91% 8 11.59% 4 5.8% 6 8.7% 69
2 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 68 49 75.38% 9 13.85% 2 3.08% 5 7.69% 65
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 50 42 85.71% 3 6.12% 2 4.08% 2 4.08% 49
4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 36 28 82.35% 3 8.82% 0 0% 3 8.82% 34
5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 55 24 54.55% 8 18.18% 6 13.64% 6 13.64% 44
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 43 24 63.16% 8 21.05% 2 5.26% 4 10.53% 38
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 54 23 57.5% 9 22.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 36 21 61.76% 4 11.76% 1 2.94% 8 23.53% 34
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 20 68.97% 3 10.34% 2 6.9% 4 13.79% 29
10 โรงเรียนบ้านวังแสง 28 17 62.96% 4 14.81% 4 14.81% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 18 15 93.75% 0 0% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านมะกอก 19 13 68.42% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 16 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก 26 12 50% 3 12.5% 5 20.83% 4 16.67% 24
15 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 19 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
16 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 20 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
18 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านหนองคู 17 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
20 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 14 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 13 9 69.23% 0 0% 2 15.38% 2 15.38% 13
22 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 12 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านหินลาด 18 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
24 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ้านหนองโก 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
27 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 17 7 43.75% 2 12.5% 6 37.5% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
30 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 12 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
31 โรงเรียนวันครู2502 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
33 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านเหล่า 13 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
35 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 11 6 54.55% 0 0% 4 36.36% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 16 5 33.33% 8 53.33% 0 0% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 24 5 21.74% 6 26.09% 6 26.09% 6 26.09% 23
40 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 14 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านซองแมว 14 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
43 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 17 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านทัน 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 13 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 12 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 15 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
54 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 11 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
57 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านคอกม้า 9 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 17 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
61 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 15 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านพงโพด 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านดอนบม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
73 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านโพนงาม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
80 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนบ้านโสกแดง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านภูดิน 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 7 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านดอนนา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านโสกภารา 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
103 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
110 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านจำนัก 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านโพนละออม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 10 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
129 โรงเรียนพัฒนศึกษา 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
130 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
131 โรงเรียนบ้านดอนงัว 9 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
132 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
133 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 7 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 9 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
139 โรงเรียนบ้านศาลา 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
140 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านอุปราช 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
156 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านหนองสิม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 7 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
177 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านเป้า 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
183 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนบ้านสมศรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
190 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
191 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
194 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
195 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
196 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
197 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
198 โรงเรียนบ้านหนองโพด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
199 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
200 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
201 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
202 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]