หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร50ปี 5 พ.ย. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร50ปี 6 พ.ย. 2556 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร50ปี 7 พ.ย. 2556 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ห้อง ป.6/4,ป.6/6 5 พ.ย. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ห้อง ป.6/1,ป.6/3 6 พ.ย. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม บริเวณหน้าอาคาร 9 7 พ.ย. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ICT ห้อง ห้อง ICT 5 พ.ย. 2556 09.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ติดห้องพละ 7 พ.ย. 2556 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน ห้อง ลานเพลิน 5 พ.ย. 2556 13.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้องสมุด 7 พ.ย. 2556 13.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 5 พ.ย. 2556 09.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 5 พ.ย. 2556 09.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร สปจ. ห้อง ป.6/5 7 พ.ย. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.1/7,ป.1/8 5 พ.ย. 2556 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.1/7,ป.1/8 5 พ.ย. 2556 13.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร สปจ. 7 พ.ย. 2556 09.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน ห้อง ลานเพลิน 5 พ.ย. 2556 09.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]