เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 พ.ย. 2556
5 พ.ย. 2556
6 พ.ย. 2556
7 พ.ย. 2556
8 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  ลำดับการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 คือ ลำดับที่ 58 ทุกกิจกรรมกรรแข่งขัน  
  หากโรงเรียนประสงค์จะเปลี่ยนชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทน ขอให้ประสานงานเปลี่ยนแปลงชื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 หลังจากนั้น สพป.มค.1 จะถ่ายโอนข้อมูลตัวแทนให้ระดับภาค โดยดำเนินการได้ 2 วิธี คือ 1. ดำเนินการเองโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของโรงเรียน (หากไม่ทราบสอบถามตัวแทนศูนย์ฯ) 2. แจ้งให้ผู้กรอกข้อมูลระดับศูนย์เปลี่ยนแปลงให้  
  การประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา กำลังปรับระบบการรายงานให้เป็นไปตามโรงเรียนและจะสามารถดูผลได้หลังเวลา 16.30 น. วันที่ 8 พ.ย. 56  
  แจ้งประชาสัมพันธ์
เนื่อง จากนโยบาย สพป.มค.1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมให้ได้ตัวแทนที่ดีที่สุด เก่งที่สุด จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระ พิจารณาให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์แข่งขันที่สมัครเข้าสู่ระบบจัดการแข่ง ขันไม่ทัน ให้มีหนังสือแจ้งสมัครให้คณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน แต่จะต้องมีตัวแทนศูนย์ฯ ในแต่ละกิจกรรมเพียงหนึ่งทีมเท่านั้น
 
  ประเด็นสุนทรพจน์ ม.1-3
"เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"
 
  กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา/สถานที่แข่งขัน
1.  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (A Math) (ทีม 2 คน) ทุกระดับชั้น
       จากวันที่ 5 พ.ย.    
เป็น  6  พ.ย. 56
2.  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (ซูโดกุ) (เดี่ยว) ทุกระดับชั้น           
       จากวันที่ 5 พ.ย.     เป็น  6  พ.ย. 56
3. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ทุกระดับชั้น  (ประถมศึกษาและขยายโอกาสฯ)   
       จากวันที่ 6-7 พ.ย.     เป็น  7  พ.ย. 56
4.  การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกประเภท แข่งขัน วันที่ 7 พ.ย. 56 ณ สพป.มค.1
 
  นักเรียนและครู กรรมการตัดสิน กรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์บัตรประตัวได้ที่เมนูด้านข้าง แต่ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้) และเมื่อแข่งขันเสร็จสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ที่เมนูด้านข้างเช่นกัน  
  - ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม วันที่ 4 พ.ย..56 เวลา 13.30 น. ณ สนามแข่งขันตามกิจกรรมที่ทำการแข่งขัน (ร.ร.หลักเมือง,ร.ร.อนุบาล,ร.ร.พระกุมาร และ สพป.มค.1)
- การแข่งขัน วันที่ 5-6 พ.ย. 56 ทุกสนามการแข่งขัน แข่งขันระดับประถมศึกษา
- การแข่งขัน วันที่ 7 พ.ย. 56
       ร.ร. หลักเมือง มค.  แข่งขันกิจกรรมเด็กพิการเรียนร่วม
       ร.ร.อนุบาล มค.   แข่งขันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ แข่งขันที่ สพป.มค.1 ตั้งแต่ 4-8 พ.ย. 56(ตามตารางการแข่งขัน)
- การแข่งขัน วันที่ 8 พ.ย.56 บางกิจกรรมที่ไม่ได้แข่งขันในระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.56
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 สพป.มค.1 (ร่าง-รอลงนาม) 
คำสั่งคณะกรรมการตัดสิน
 
  ตารางสถานที่แข่งขันงานทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ระหว่างวันที่  5-8 พฤศจิกายน 2556
(ดูรายละเอียดเป็นรายสนามแข่งขันได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.มค.1 www.mhkarea1.com)
หรือสามารถตรวจสอบได้จากเมนู "ตารางการแข่งขัน" ด้านซ้าย เพื่อแสดงรายกลุ่มสาระ/กิจกรรม
 
  ระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขันปิดการลงทะเบียนแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยึดตามข้อมูลการสมัคร  
  ด่วนที่สุด!!! ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่องการจัดเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.มค.1 ปี 2556

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี  2556 สพป.มค.1 การกำหนดศูนย์การแข่งขัน

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 สพป.มค. 1  ปฏิทินดำเนินงาน
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 

 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 10:39 น.
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 10:33 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 222
จำนวนทีม 1,773
จำนวนนักเรียน 3,944
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,521
จำนวนกรรมการ 1,111
ครู+นักเรียน 6,465
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,576
ประกาศผลแล้ว 214/214 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 18
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 151
สัปดาห์ที่แล้ว 314
เดือนนี้ 599
เดือนที่แล้ว 688
ปีนี้ 6,175
ทั้งหมด 210,715