ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำบง1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ สพป. มุกดาหาร เขต 1 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ สพป. มุกดาหาร เขต 1 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 76.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร เขต 1 75.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต 1 74.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร เขต 1 72.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สพป. มุกดาหาร เขต 1 71.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสานแว้ สพป. มุกดาหาร เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร เขต 1 66.55 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำพอก1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 65.25 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 63.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร เขต 1 62.25 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร เขต 1 61 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน