ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. มุกดาหาร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามขัว สพป. มุกดาหาร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ สพป. มุกดาหาร เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคก2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป. มุกดาหาร เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตะแบง2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู สพป. มุกดาหาร เขต 1 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน