ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ สพป. มุกดาหาร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร เขต 1 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร เขต 1 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป. มุกดาหาร เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร เขต 1 74.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 74.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน