สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 32 5 2 1 39
2 บ้านนาโพธิ์ 29 4 1 0 34
3 บ้านชะโนด2 27 5 0 6 32
4 บ้านหนองหอยป่าหวาย 25 2 1 2 28
5 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 23 2 2 0 27
6 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 21 14 5 0 40
7 ร่มเกล้า 21 5 2 1 28
8 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 19 5 1 2 25
9 บ้านหนองเอี่ยนดง 18 11 1 2 30
10 ชุมชนบ้านหนองบัว 17 9 5 3 31
11 บ้านบาก2 17 8 5 2 30
12 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 17 6 3 0 26
13 บ้านเหล่าหมี 17 5 3 5 25
14 บ้านนาตะแบง 1 16 2 2 4 20
15 บ้านนาทาม 15 4 2 0 21
16 บ้านป่าเตย 15 3 2 0 20
17 ชุมชนโพนทราย 14 3 1 2 18
18 อนุบาลคำชะอี 13 4 2 3 19
19 บ้านเหล่าป่าเป้ด 13 3 0 1 16
20 อนุบาลมุกดาหาร 13 2 1 0 16
21 บ้านหว้านใหญ่ 13 0 2 1 15
22 บ้านหนองแวง 12 6 8 10 26
23 บ้านโนนยาง 12 3 2 4 17
24 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 12 2 0 4 14
25 บ้านภูแผงม้า 12 1 1 0 14
26 คำแฮดประชาสรรค์ 11 3 1 2 15
27 บ้านบะ 11 3 0 0 14
28 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 11 2 1 0 14
29 บ้านหนองยาง 10 5 2 3 17
30 สยามกลการ4 10 5 2 3 17
31 บ้านพังคอง 10 4 3 0 17
32 ห้วยตาเปอะ 9 6 2 2 17
33 ชุมชนดอนตาล 9 4 3 3 16
34 นาหว้าประชาสรรค์ 9 4 2 2 15
35 บ้านโพนสวาง 9 2 1 2 12
36 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 9 1 3 0 13
37 บ้านคำนางโอก 9 1 2 2 12
38 บ้านชะโนด1 9 0 1 1 10
39 บ้านหนองบง 8 5 1 1 14
40 บ้านโคกขามเลียน 8 3 2 1 13
41 บ้านโนนสวาท 8 3 2 0 13
42 บ้านกุดแข้ใต้ 8 1 2 0 11
43 บ้านป่าไร่ 8 1 0 2 9
44 บ้านสามขามิตรภาพ 3 7 6 2 4 15
45 บ้านกกตูม 7 6 2 3 15
46 ชุมชนเมืองหนองสูง 7 5 3 4 15
47 ชุมชนบางทรายน้อย-ขามป้อม 7 4 1 2 12
48 บ้านหนองเม็ก 7 3 0 0 10
49 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 7 1 1 2 9
50 บ้านภูล้อม 7 0 0 1 7
51 บ้านฝั่งแดง 6 5 1 3 12
52 บ้านวังไฮ 6 3 2 1 11
53 บ้านดงหลวง 6 2 0 0 8
54 บ้านหนองแวงใหญ่ 6 1 1 6 8
55 บ้านสามขัว 6 1 1 2 8
56 บ้านแก้ง2 6 1 0 0 7
57 บ้านขอนแก่น 6 1 0 0 7
58 บ้านคำฮี 5 6 1 1 12
59 บ้านบุ่ง 5 5 3 3 13
60 บ้านเหล่า 5 3 2 2 10
61 นาสะเม็งวิทยา 5 3 0 0 8
62 บ้านกุดโง้ง 5 2 3 0 10
63 บ้านหนองเอี่ยน 5 2 2 3 9
64 บ้านคำพอก1 5 2 2 0 9
65 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 5 2 1 0 8
66 บ้านหนองแคนนาจาน 5 2 0 0 7
67 บ้านมะนาว 5 1 2 2 8
68 บ้านป่งโพน 5 1 1 3 7
69 บ้านเหล่าคราม 5 1 1 1 7
70 บ้านนาถ่อน 5 1 0 0 6
71 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 5 0 3 0 8
72 บ้านโคกพัฒนา 5 0 1 0 6
73 บ้านโนนสังข์ศรี 5 0 1 0 6
74 บ้านนาดีโคกสวาท 5 0 0 1 5
75 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 5 0 0 0 5
76 บ้านนาคำน้อย1 4 5 0 0 9
77 บ้านโคกหนองหล่ม 4 2 2 0 8
78 บ้านนาอุดม 4 2 1 1 7
79 ป่งแดงวิทยาคม 4 2 1 0 7
80 บ้านแก้งนาง 4 2 0 1 6
81 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 4 2 0 0 6
82 บ้านคำสร้อย 4 1 0 2 5
83 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 4 1 0 1 5
84 บ้านทรายทอง 4 1 0 0 5
85 บ้านห้วยทราย2 4 1 0 0 5
86 บ้านนาสองเหมือง 4 1 0 0 5
87 บ้านโคก2 4 1 0 0 5
88 บ้านนายอ 4 0 0 2 4
89 ชุมชนบางทรายใหญ่ 4 0 0 0 4
90 บ้านโนนสะอาด2 4 0 0 0 4
91 บ้านนาสะโน 4 0 0 0 4
92 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 3 4 1 0 8
93 บ้านคำบง1 3 3 1 2 7
94 บ้านคำป่าหลาย 3 3 0 3 6
95 บ้านคำเขือง 3 3 0 0 6
96 บ้านป่งเปือย 3 3 0 0 6
97 บ้านโคก1 3 2 1 0 6
98 บ้านเปียด 3 2 0 0 5
99 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 3 1 1 0 5
100 บ้านพรานอ้น 3 1 0 2 4
101 บ้านหนองหนาว 3 1 0 1 4
102 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 3 1 0 1 4
103 บ้านอุ่มไผ่ 3 1 0 0 4
104 บ้านดงมัน 3 1 0 0 4
105 นาคำน้อยวิทยา 3 1 0 0 4
106 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 3 1 0 0 4
107 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 3 1 0 0 4
108 บ้านนายาง 3 1 0 0 4
109 บ้านม่วง 3 1 0 0 4
110 พระราชทานบ้านหนองหมู 3 0 2 0 5
111 บ้านเป้าป่าแสด 3 0 1 2 4
112 บ้านก้านเหลืองดง 3 0 0 2 3
113 บ้านนาหัวภู 3 0 0 1 3
114 บ้านท่าไค้ 3 0 0 0 3
115 บ้านโค้งสำราญ 3 0 0 0 3
116 บ้านคำพอก2 3 0 0 0 3
117 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 3 0 0 0 3
118 บ้านนาป่ง 3 0 0 0 3
119 บ้านศูนย์ไหม 3 0 0 0 3
120 บ้านค้อ 2 4 2 3 8
121 บ้านแมด 2 4 1 0 7
122 บ้านสงเปือยเหนือ 2 4 0 1 6
123 บ้านดงยาง 2 2 3 3 2 8
124 บ้านหว้านน้อย-หนองผือฯ 2 3 1 0 6
125 บ้านดงยาง1 2 2 1 2 5
126 บ้านสองคอน 2 2 1 2 5
127 บ้านจอมมณีใต้ 2 2 1 1 5
128 บ้านคำไหล 2 2 1 1 5
129 บ้านแฝก 2 2 0 1 4
130 เมืองพาลุกากรภูมิ 2 2 0 1 4
131 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
132 บ้านหนองคอง 2 2 0 0 4
133 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 2 1 1 0 4
134 บ้านป่าหวาย 2 1 1 0 4
135 บ้านโนนตูม 2 1 1 0 4
136 บ้านนาหินกอง 2 1 0 1 3
137 บ้านสงเปือย 2 1 0 0 3
138 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
139 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
140 บ้านนาหนองแคน 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองหญ้าไซย์ 2 0 2 0 4
142 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 2 0 1 0 3
143 บ้านโคกสว่าง1 2 0 0 1 2
144 ชุมชนบ้านคำชะอี 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองกะปาด 2 0 0 0 2
146 บ้านเหล่าดง 2 0 0 0 2
147 บ้านคำบง 2 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองโอใหญ่ 2 0 0 0 2
149 หนองข่าประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองแอก 2 0 0 0 2
151 บ้านดง 1 3 2 0 6
152 บ้านห้วยทราย ๑ 1 3 1 0 5
153 บ้านสานแว้ 1 2 3 2 6
154 บ้านซ่ง 1 2 3 2 6
155 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 2 1 2 4
156 ไตรมิตรวิทยาคม 1 2 1 1 4
157 บ้านย้อมพัฒนา 1 2 1 0 4
158 บ้านโนนเกษม 1 2 0 2 3
159 บ้านวังนอง 1 2 0 0 3
160 บ้านโพนไฮ 1 1 3 0 5
161 บ้านโสก 1 1 2 0 4
162 บ้านแวง 1 1 1 3 3
163 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 1 1 1 3
164 บ้านนาโปน้อย 1 1 1 0 3
165 บ้านคำดู่ 1 1 1 0 3
166 บ้านหนองกระยัง 1 1 1 0 3
167 บ้านโนนสว่าง ๑ 1 1 1 0 3
168 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 1 0 3 2
169 บ้านหนองน้ำเต้า 1 1 0 1 2
170 บ้านโพนสว่าง 1 1 0 1 2
171 บ้านดอนม่วย 1 1 0 0 2
172 บ้านคำพี้ 1 1 0 0 2
173 บ้านนาเสือหลาย 1 1 0 0 2
174 บ้านห้วยกอก1 1 0 2 3 3
175 บ้านโคกสว่าง2 1 0 2 0 3
176 ชุมชนนาโสก 1 0 1 1 2
177 บ้านตูมหวาน 1 0 1 1 2
178 บ้านนาหลัก 1 0 1 0 2
179 บ้านโคกหินกอง 1 0 1 0 2
180 บ้านนาม่วง 1 0 1 0 2
181 บ้านนาโด่ 1 0 1 0 2
182 บ้านโพนแดง 1 0 1 0 2
183 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 2 1
184 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 1 1
185 บ้านดอนป่าแคน 1 0 0 1 1
186 บ้านบุ่งอุทัย 1 0 0 1 1
187 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
188 บ้านดานคำ 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองบอน 1 0 0 0 1
190 บ้านภู 1 0 0 0 1
191 บ้านน้ำเที่ยง2 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองสระพัง 1 0 0 0 1
193 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 0 1
194 บ้านนามน 1 0 0 0 1
195 ท่านพระสารีบุตร 1 0 0 0 1
196 บ้านนาตะแบง2 1 0 0 0 1
197 บ้านนาปุ่ง 1 0 0 0 1
198 บ้านนาสองห้อง 1 0 0 0 1
199 บ้านนาหลวง2 1 0 0 0 1
200 บ้านบาก ๑ 1 0 0 0 1
201 บ้านป่งขาม 1 0 0 0 1
202 บ้านม่วงหัก 1 0 0 0 1
203 บ้านห้วยลำโมง 1 0 0 0 1
204 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
205 บ้านโนนศรี 1 0 0 0 1
206 บ้านงิ้ว 0 2 0 0 2
207 บ้านโนนสว่าง2 0 2 0 0 2
208 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 1 1 2
209 บ้านดงมอน 0 1 0 0 1
210 บ้านนาคำน้อย ๒ 0 1 0 0 1
211 บ้านป่าพยอม 0 1 0 0 1
212 บ้านหนองสระพังทอง 0 1 0 0 1
213 บ้านห้วยกอก 2 0 1 0 0 1
214 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 1 1 1
215 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 1 0 1
216 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 1 0 1
217 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 0 1
218 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 1 0 1
219 สยามกลการ5 0 0 1 0 1
220 บ้านขัวสูง 0 0 0 1 0
221 บ้านนาดี 2 0 0 0 0 0
รวม 1,055 375 190 189 1,620