สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 12 4 6 22 32 5 2 1 39
2 บ้านนาโพธิ์ 11 7 4 22 29 4 1 0 34
3 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 10 9 2 21 23 2 2 0 27
4 บ้านชะโนด2 10 6 6 22 27 5 0 6 32
5 บ้านหนองหอยป่าหวาย 8 2 5 15 25 2 1 2 28
6 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 8 1 2 11 17 6 3 0 26
7 ร่มเกล้า 7 3 3 13 21 5 2 1 28
8 บ้านเหล่าหมี 7 3 2 12 17 5 3 5 25
9 บ้านนาตะแบง 1 6 4 1 11 16 2 2 4 20
10 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 6 0 1 7 12 2 0 4 14
11 บ้านนาทาม 5 8 1 14 15 4 2 0 21
12 อนุบาลมุกดาหาร 5 3 2 10 13 2 1 0 16
13 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 5 2 3 10 19 5 1 2 25
14 ชุมชนบ้านหนองบัว 4 6 3 13 17 9 5 3 31
15 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 4 5 7 16 21 14 5 0 40
16 บ้านป่าเตย 4 4 1 9 15 3 2 0 20
17 ชุมชนโพนทราย 3 6 1 10 14 3 1 2 18
18 อนุบาลคำชะอี 3 5 7 15 13 4 2 3 19
19 บ้านบาก2 3 5 6 14 17 8 5 2 30
20 บ้านภูแผงม้า 3 4 3 10 12 1 1 0 14
21 บ้านหนองเอี่ยนดง 3 3 4 10 18 11 1 2 30
22 บ้านหว้านใหญ่ 3 3 4 10 13 0 2 1 15
23 บ้านเหล่าป่าเป้ด 3 2 4 9 13 3 0 1 16
24 บ้านบะ 3 2 2 7 11 3 0 0 14
25 บ้านหนองเม็ก 3 2 2 7 7 3 0 0 10
26 บ้านสามขามิตรภาพ 3 3 1 2 6 7 6 2 4 15
27 บ้านนาดีโคกสวาท 3 1 0 4 5 0 0 1 5
28 บ้านโพนสวาง 3 0 1 4 9 2 1 2 12
29 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 3 0 1 4 7 1 1 2 9
30 คำแฮดประชาสรรค์ 2 6 0 8 11 3 1 2 15
31 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 2 5 2 9 11 2 1 0 14
32 บ้านหนองยาง 2 4 4 10 10 5 2 3 17
33 บ้านโนนสวาท 2 3 2 7 8 3 2 0 13
34 ชุมชนเมืองหนองสูง 2 2 2 6 7 5 3 4 15
35 บ้านสามขัว 2 2 2 6 6 1 1 2 8
36 บ้านคำนางโอก 2 2 1 5 9 1 2 2 12
37 สยามกลการ4 2 1 2 5 10 5 2 3 17
38 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 2 1 2 5 9 1 3 0 13
39 บ้านหนองแคนนาจาน 2 1 2 5 5 2 0 0 7
40 บ้านนาถ่อน 2 1 0 3 5 1 0 0 6
41 บ้านกุดโง้ง 2 0 1 3 5 2 3 0 10
42 บ้านหนองเอี่ยน 2 0 1 3 5 2 2 3 9
43 บ้านอุ่มไผ่ 2 0 1 3 3 1 0 0 4
44 บ้านดงหลวง 2 0 0 2 6 2 0 0 8
45 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 2 0 0 2 4 1 0 1 5
46 บ้านดงมัน 2 0 0 2 3 1 0 0 4
47 ชุมชนนาโสก 2 0 0 2 1 0 1 1 2
48 บ้านหนองแวง 1 3 5 9 12 6 8 10 26
49 บ้านชะโนด1 1 3 2 6 9 0 1 1 10
50 บ้านโคกขามเลียน 1 3 1 5 8 3 2 1 13
51 ชุมชนบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 2 4 7 7 4 1 2 12
52 บ้านโนนยาง 1 2 3 6 12 3 2 4 17
53 ห้วยตาเปอะ 1 1 1 3 9 6 2 2 17
54 บ้านแก้ง2 1 1 1 3 6 1 0 0 7
55 บ้านเหล่า 1 1 1 3 5 3 2 2 10
56 บ้านนาคำน้อย1 1 1 1 3 4 5 0 0 9
57 บ้านทรายทอง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
58 บ้านแฝก 1 1 1 3 2 2 0 1 4
59 บ้านป่าไร่ 1 1 0 2 8 1 0 2 9
60 บ้านโคกพัฒนา 1 1 0 2 5 0 1 0 6
61 ชุมชนบางทรายใหญ่ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
62 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 1 1 0 2 3 1 1 0 5
63 ชุมชนบ้านคำชะอี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านฝั่งแดง 1 0 3 4 6 5 1 3 12
65 บ้านกกตูม 1 0 2 3 7 6 2 3 15
66 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1 0 2 3 4 2 0 0 6
67 บ้านพรานอ้น 1 0 2 3 3 1 0 2 4
68 บ้านขอนแก่น 1 0 1 2 6 1 0 0 7
69 บ้านเหล่าคราม 1 0 1 2 5 1 1 1 7
70 บ้านโนนสะอาด2 1 0 1 2 4 0 0 0 4
71 บ้านคำบง1 1 0 1 2 3 3 1 2 7
72 บ้านเป้าป่าแสด 1 0 1 2 3 0 1 2 4
73 บ้านสงเปือย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
74 บ้านพังคอง 1 0 0 1 10 4 3 0 17
75 บ้านหนองบง 1 0 0 1 8 5 1 1 14
76 บ้านนายอ 1 0 0 1 4 0 0 2 4
77 นาคำน้อยวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
78 บ้านท่าไค้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านค้อ 1 0 0 1 2 4 2 3 8
80 บ้านจอมมณีใต้ 1 0 0 1 2 2 1 1 5
81 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
82 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
83 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
84 บ้านหนองกะปาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 0 0 1 1 2 1 2 4
86 บ้านนาโปน้อย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
87 บ้านดอนม่วย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านนาหลัก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
90 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านดานคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 ชุมชนดอนตาล 0 3 2 5 9 4 3 3 16
94 นาหว้าประชาสรรค์ 0 3 2 5 9 4 2 2 15
95 บ้านคำฮี 0 3 1 4 5 6 1 1 12
96 นาสะเม็งวิทยา 0 3 0 3 5 3 0 0 8
97 บ้านป่งโพน 0 2 1 3 5 1 1 3 7
98 บ้านโนนสังข์ศรี 0 2 1 3 5 0 1 0 6
99 บ้านเปียด 0 2 1 3 3 2 0 0 5
100 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 2 1 3 2 1 1 0 4
101 บ้านภูล้อม 0 2 0 2 7 0 0 1 7
102 บ้านแก้งนาง 0 2 0 2 4 2 0 1 6
103 บ้านนาหัวภู 0 2 0 2 3 0 0 1 3
104 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 4 5 8 1 2 0 11
105 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 0 1 1 2 5 0 3 0 8
106 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 1 1 2 5 0 0 0 5
107 บ้านห้วยทราย2 0 1 1 2 4 1 0 0 5
108 บ้านคำเขือง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
109 บ้านป่งเปือย 0 1 1 2 3 3 0 0 6
110 บ้านหนองหนาว 0 1 1 2 3 1 0 1 4
111 บ้านโค้งสำราญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
112 บ้านดงยาง 2 0 1 1 2 2 3 3 2 8
113 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 1 0 1 5 2 1 0 8
114 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 4 2 1 1 7
115 ป่งแดงวิทยาคม 0 1 0 1 4 2 1 0 7
116 บ้านนาสองเหมือง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
117 บ้านคำป่าหลาย 0 1 0 1 3 3 0 3 6
118 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
119 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
120 บ้านก้านเหลืองดง 0 1 0 1 3 0 0 2 3
121 บ้านดงยาง1 0 1 0 1 2 2 1 2 5
122 บ้านนาหินกอง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
123 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
124 บ้านเหล่าดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
125 บ้านสานแว้ 0 1 0 1 1 2 3 2 6
126 ไตรมิตรวิทยาคม 0 1 0 1 1 2 1 1 4
127 บ้านคำดู่ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
128 บ้านหนองกระยัง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
129 บ้านโคกหินกอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
130 บ้านนาม่วง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
131 บ้านภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านนาสะโน 0 0 2 2 4 0 0 0 4
133 บ้านหว้านน้อย-หนองผือฯ 0 0 2 2 2 3 1 0 6
134 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 1 1 6 1 1 6 8
135 บ้านบุ่ง 0 0 1 1 5 5 3 3 13
136 บ้านคำสร้อย 0 0 1 1 4 1 0 2 5
137 บ้านคำพอก2 0 0 1 1 3 0 0 0 3
138 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
139 บ้านสองคอน 0 0 1 1 2 2 1 2 5
140 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
141 บ้านโคกสว่าง1 0 0 1 1 2 0 0 1 2
142 บ้านคำบง 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2
143 บ้านหนองโอใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
144 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
145 บ้านโสก 0 0 1 1 1 1 2 0 4
146 บ้านน้ำเที่ยง2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองสระพัง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 0 0 1 0 1
150 บ้านวังไฮ 0 0 0 0 6 3 2 1 11
151 บ้านคำพอก1 0 0 0 0 5 2 2 0 9
152 บ้านมะนาว 0 0 0 0 5 1 2 2 8
153 บ้านโคกหนองหล่ม 0 0 0 0 4 2 2 0 8
154 บ้านโคก2 0 0 0 0 4 1 0 0 5
155 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 3 4 1 0 8
156 บ้านโคก1 0 0 0 0 3 2 1 0 6
157 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
158 บ้านนายาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 บ้านม่วง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
160 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 3 0 2 0 5
161 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
162 บ้านศูนย์ไหม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 บ้านแมด 0 0 0 0 2 4 1 0 7
164 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
165 บ้านคำไหล 0 0 0 0 2 2 1 1 5
166 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
167 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
168 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
169 บ้านนาหนองแคน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านหนองหญ้าไซย์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
171 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านดง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
173 บ้านห้วยทราย ๑ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
174 บ้านซ่ง 0 0 0 0 1 2 3 2 6
175 บ้านย้อมพัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
176 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0 1 2 0 2 3
177 บ้านวังนอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
179 บ้านแวง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
180 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
181 บ้านโนนสว่าง ๑ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 1 1 0 3 2
183 บ้านหนองน้ำเต้า 0 0 0 0 1 1 0 1 2
184 บ้านโพนสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
185 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านนาเสือหลาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านห้วยกอก1 0 0 0 0 1 0 2 3 3
188 บ้านโคกสว่าง2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
189 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
190 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
191 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
192 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
193 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
194 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
195 บ้านนามน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 ท่านพระสารีบุตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านนาตะแบง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านนาปุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านนาหลวง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านบาก ๑ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านป่งขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านม่วงหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านห้วยลำโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านโนนศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
208 บ้านโนนสว่าง2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
209 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
210 บ้านดงมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านนาคำน้อย ๒ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
216 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 สยามกลการ5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 บ้านขัวสูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 บ้านนาดี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 207 185 624 1,055 375 190 189 1,620