สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 10 9 2 21 23 2 2 0 27
2 บ้านชะโนด2 9 5 5 19 24 5 0 6 29
3 มุกดาลัย 9 4 6 19 29 5 2 1 36
4 บ้านหนองหอยป่าหวาย 8 2 5 15 25 2 1 2 28
5 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 8 1 2 11 17 6 3 0 26
6 ร่มเกล้า 7 3 3 13 21 5 2 1 28
7 บ้านนาโพธิ์ 6 4 4 14 21 3 1 0 25
8 อนุบาลมุกดาหาร 5 3 2 10 13 2 1 0 16
9 บ้านเหล่าหมี 5 3 1 9 13 4 3 5 20
10 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 5 2 3 10 19 5 1 2 25
11 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 5 0 1 6 10 2 0 4 12
12 ชุมชนบ้านหนองบัว 4 6 2 12 15 7 4 3 26
13 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 4 4 7 15 21 13 5 0 39
14 บ้านป่าเตย 4 4 1 9 15 3 2 0 20
15 ชุมชนโพนทราย 3 6 1 10 14 3 1 2 18
16 บ้านบาก2 3 5 6 14 16 8 4 2 28
17 อนุบาลคำชะอี 3 5 6 14 13 3 2 3 18
18 บ้านนาตะแบง 1 3 4 1 8 12 2 2 4 16
19 บ้านหนองเอี่ยนดง 3 3 4 10 18 10 1 2 29
20 บ้านภูแผงม้า 3 2 3 8 10 1 1 0 12
21 บ้านหนองเม็ก 3 2 2 7 7 3 0 0 10
22 บ้านเหล่าป่าเป้ด 3 1 3 7 11 3 0 1 14
23 บ้านสามขามิตรภาพ 3 3 1 2 6 7 6 2 4 15
24 บ้านโพนสวาง 3 0 1 4 9 2 1 2 12
25 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 3 0 1 4 7 1 1 2 9
26 บ้านนาทาม 2 7 1 10 11 2 2 0 15
27 คำแฮดประชาสรรค์ 2 6 0 8 11 3 1 2 15
28 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 2 5 2 9 11 2 1 0 14
29 บ้านสามขัว 2 2 2 6 6 1 1 2 8
30 บ้านหว้านใหญ่ 2 1 3 6 9 0 2 1 11
31 สยามกลการ4 2 1 2 5 10 5 2 3 17
32 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 2 1 2 5 9 1 3 0 13
33 บ้านหนองเอี่ยน 2 0 1 3 5 2 2 3 9
34 บ้านกุดโง้ง 2 0 1 3 4 1 3 0 8
35 บ้านอุ่มไผ่ 2 0 1 3 3 1 0 0 4
36 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 2 0 0 2 4 1 0 1 5
37 บ้านนาถ่อน 2 0 0 2 4 1 0 0 5
38 บ้านดงมัน 2 0 0 2 3 1 0 0 4
39 บ้านหนองยาง 1 4 4 9 9 5 2 3 16
40 บ้านหนองแวง 1 3 5 9 12 6 8 10 26
41 บ้านชะโนด1 1 3 2 6 9 0 1 1 10
42 บ้านโคกขามเลียน 1 3 1 5 8 3 2 1 13
43 ชุมชนบางทรายน้อย-ขามป้อม 1 2 4 7 7 4 1 2 12
44 บ้านบะ 1 2 2 5 8 2 0 0 10
45 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 1 2 4 7 3 3 4 13
46 บ้านหนองแคนนาจาน 1 1 2 4 3 2 0 0 5
47 ห้วยตาเปอะ 1 1 1 3 9 5 2 2 16
48 บ้านแก้ง2 1 1 1 3 6 1 0 0 7
49 บ้านเหล่า 1 1 1 3 5 2 2 2 9
50 บ้านทรายทอง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
51 บ้านแฝก 1 1 1 3 2 2 0 1 4
52 บ้านป่าไร่ 1 1 0 2 8 1 0 2 9
53 ชุมชนบางทรายใหญ่ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
54 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 1 1 0 2 3 1 1 0 5
55 บ้านนาดีโคกสวาท 1 1 0 2 3 0 0 1 3
56 ชุมชนบ้านคำชะอี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านฝั่งแดง 1 0 3 4 6 5 1 3 12
58 บ้านกกตูม 1 0 2 3 7 6 2 3 15
59 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1 0 2 3 4 2 0 0 6
60 บ้านขอนแก่น 1 0 1 2 6 1 0 0 7
61 บ้านเหล่าคราม 1 0 1 2 5 1 1 1 7
62 บ้านคำบง1 1 0 1 2 3 3 1 2 7
63 บ้านเป้าป่าแสด 1 0 1 2 3 0 1 2 4
64 บ้านพรานอ้น 1 0 1 2 2 1 0 2 3
65 บ้านสงเปือย 1 0 1 2 2 1 0 0 3
66 บ้านพังคอง 1 0 0 1 10 4 3 0 17
67 บ้านหนองบง 1 0 0 1 8 5 1 1 14
68 บ้านดงหลวง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
69 บ้านนายอ 1 0 0 1 4 0 0 2 4
70 นาคำน้อยวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านท่าไค้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านค้อ 1 0 0 1 2 4 2 3 8
73 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
74 บ้านจอมมณีใต้ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
75 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
76 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 0 0 1 1 2 1 2 4
77 บ้านนาโปน้อย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
78 บ้านดอนม่วย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านนาหลัก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
80 ชุมชนนาโสก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 นาสะเม็งวิทยา 0 3 0 3 5 3 0 0 8
85 บ้านโนนยาง 0 2 3 5 11 3 2 4 16
86 นาหว้าประชาสรรค์ 0 2 2 4 8 4 2 2 14
87 ชุมชนดอนตาล 0 2 1 3 7 3 3 3 13
88 บ้านคำฮี 0 2 1 3 5 6 0 0 11
89 บ้านป่งโพน 0 2 1 3 5 1 1 3 7
90 บ้านโนนสังข์ศรี 0 2 1 3 5 0 1 0 6
91 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 2 1 3 2 1 1 0 4
92 บ้านภูล้อม 0 2 0 2 7 0 0 1 7
93 บ้านแก้งนาง 0 2 0 2 4 2 0 1 6
94 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 0 1 1 2 5 0 3 0 8
95 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 0 1 1 2 5 0 0 0 5
96 บ้านห้วยทราย2 0 1 1 2 4 1 0 0 5
97 บ้านหนองหนาว 0 1 1 2 3 1 0 1 4
98 บ้านคำนางโอก 0 1 1 2 3 0 1 2 4
99 บ้านโค้งสำราญ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
100 บ้านดงยาง 2 0 1 1 2 2 3 3 2 8
101 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 1 0 1 5 2 1 0 8
102 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 4 2 1 1 7
103 ป่งแดงวิทยาคม 0 1 0 1 4 2 1 0 7
104 บ้านนาสองเหมือง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
105 บ้านโคกพัฒนา 0 1 0 1 4 0 1 0 5
106 บ้านคำป่าหลาย 0 1 0 1 3 3 0 3 6
107 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
108 บ้านก้านเหลืองดง 0 1 0 1 3 0 0 2 3
109 บ้านดงยาง1 0 1 0 1 2 2 1 2 5
110 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
111 บ้านเหล่าดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านสานแว้ 0 1 0 1 1 2 3 2 6
113 ไตรมิตรวิทยาคม 0 1 0 1 1 2 1 1 4
114 บ้านคำดู่ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
115 บ้านหนองกระยัง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
116 บ้านเปียด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
117 บ้านโคกหินกอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
118 บ้านนาม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านนาสะโน 0 0 2 2 4 0 0 0 4
121 บ้านบุ่ง 0 0 1 1 5 3 3 3 11
122 บ้านคำสร้อย 0 0 1 1 4 1 0 2 5
123 บ้านกุดแข้ใต้ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
124 บ้านนาคำน้อย1 0 0 1 1 3 4 0 0 7
125 บ้านคำพอก2 0 0 1 1 3 0 0 0 3
126 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 บ้านโนนสวาท 0 0 1 1 2 3 1 0 6
128 บ้านคำเขือง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
129 บ้านป่งเปือย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
130 บ้านสองคอน 0 0 1 1 2 2 1 2 5
131 บ้านโคกสว่าง1 0 0 1 1 2 0 0 1 2
132 บ้านคำบง 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองโอใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
134 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านหว้านน้อย-หนองผือฯ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
136 บ้านโสก 0 0 1 1 1 1 2 0 4
137 บ้านน้ำเที่ยง2 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 0 0 1 0 1
140 บ้านวังไฮ 0 0 0 0 6 3 1 1 10
141 บ้านคำพอก1 0 0 0 0 5 2 2 0 9
142 บ้านมะนาว 0 0 0 0 5 1 2 2 8
143 บ้านโคกหนองหล่ม 0 0 0 0 4 2 2 0 8
144 บ้านโคก2 0 0 0 0 4 1 0 0 5
145 บ้านหนองแวงใหญ่ 0 0 0 0 4 0 1 6 5
146 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 3 4 1 0 8
147 บ้านโคก1 0 0 0 0 3 2 1 0 6
148 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
149 บ้านนายาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 บ้านม่วง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 3 0 2 0 5
152 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านศูนย์ไหม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
154 บ้านแมด 0 0 0 0 2 4 1 0 7
155 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
156 บ้านคำไหล 0 0 0 0 2 2 1 1 5
157 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
159 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
160 บ้านนาหนองแคน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านหนองหญ้าไซย์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
162 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านดง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
165 บ้านซ่ง 0 0 0 0 1 2 3 2 6
166 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0 1 2 0 2 3
167 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
168 บ้านย้อมพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านวังนอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
171 บ้านแวง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
172 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
173 บ้านโนนสว่าง ๑ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
174 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 1 1 0 3 2
175 บ้านนาหินกอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
176 บ้านหนองน้ำเต้า 0 0 0 0 1 1 0 1 2
177 บ้านโพนสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
178 บ้านคำพี้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านนาเสือหลาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านห้วยกอก1 0 0 0 0 1 0 2 3 3
181 บ้านโคกสว่าง2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
182 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
183 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
186 บ้านดอนป่าแคน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
187 บ้านนามน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 ท่านพระสารีบุตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านนาตะแบง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านนาปุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านนาหลวง2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านนาหัวภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านป่งขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านม่วงหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองกะปาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านห้วยลำโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนสะอาด2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
202 บ้านห้วยทราย ๑ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
203 บ้านโนนสว่าง2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 หมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
205 บ้านดงมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านนาคำน้อย ๒ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านหนองสระพังทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
212 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านขัวสูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านนาดี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 178 167 538 959 347 177 186 1,483