สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 29 5 2 1 36
2 บ้านหนองหอยป่าหวาย 25 2 1 2 28
3 บ้านชะโนด2 24 5 0 6 29
4 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 23 2 2 0 27
5 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 21 13 5 0 39
6 ร่มเกล้า 21 5 2 1 28
7 บ้านนาโพธิ์ 21 3 1 0 25
8 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 19 5 1 2 25
9 บ้านหนองเอี่ยนดง 18 10 1 2 29
10 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 17 6 3 0 26
11 บ้านบาก2 16 8 4 2 28
12 ชุมชนบ้านหนองบัว 15 7 4 3 26
13 บ้านป่าเตย 15 3 2 0 20
14 ชุมชนโพนทราย 14 3 1 2 18
15 บ้านเหล่าหมี 13 4 3 5 20
16 อนุบาลคำชะอี 13 3 2 3 18
17 อนุบาลมุกดาหาร 13 2 1 0 16
18 บ้านหนองแวง 12 6 8 10 26
19 บ้านนาตะแบง 1 12 2 2 4 16
20 บ้านโนนยาง 11 3 2 4 16
21 คำแฮดประชาสรรค์ 11 3 1 2 15
22 บ้านเหล่าป่าเป้ด 11 3 0 1 14
23 บ้านนาทาม 11 2 2 0 15
24 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 11 2 1 0 14
25 สยามกลการ4 10 5 2 3 17
26 บ้านพังคอง 10 4 3 0 17
27 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 10 2 0 4 12
28 บ้านภูแผงม้า 10 1 1 0 12
29 บ้านหนองยาง 9 5 2 3 16
30 ห้วยตาเปอะ 9 5 2 2 16
31 บ้านโพนสวาง 9 2 1 2 12
32 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 9 1 3 0 13
33 บ้านหว้านใหญ่ 9 0 2 1 11
34 บ้านชะโนด1 9 0 1 1 10
35 บ้านหนองบง 8 5 1 1 14
36 นาหว้าประชาสรรค์ 8 4 2 2 14
37 บ้านโคกขามเลียน 8 3 2 1 13
38 บ้านบะ 8 2 0 0 10
39 บ้านป่าไร่ 8 1 0 2 9
40 บ้านสามขามิตรภาพ 3 7 6 2 4 15
41 บ้านกกตูม 7 6 2 3 15
42 ชุมชนบางทรายน้อย-ขามป้อม 7 4 1 2 12
43 ชุมชนเมืองหนองสูง 7 3 3 4 13
44 ชุมชนดอนตาล 7 3 3 3 13
45 บ้านหนองเม็ก 7 3 0 0 10
46 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 7 1 1 2 9
47 บ้านภูล้อม 7 0 0 1 7
48 บ้านฝั่งแดง 6 5 1 3 12
49 บ้านวังไฮ 6 3 1 1 10
50 บ้านสามขัว 6 1 1 2 8
51 บ้านแก้ง2 6 1 0 0 7
52 บ้านขอนแก่น 6 1 0 0 7
53 บ้านคำฮี 5 6 0 0 11
54 บ้านบุ่ง 5 3 3 3 11
55 นาสะเม็งวิทยา 5 3 0 0 8
56 บ้านหนองเอี่ยน 5 2 2 3 9
57 บ้านเหล่า 5 2 2 2 9
58 บ้านคำพอก1 5 2 2 0 9
59 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 5 2 1 0 8
60 บ้านดงหลวง 5 2 0 0 7
61 บ้านมะนาว 5 1 2 2 8
62 บ้านป่งโพน 5 1 1 3 7
63 บ้านเหล่าคราม 5 1 1 1 7
64 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 5 0 3 0 8
65 บ้านโนนสังข์ศรี 5 0 1 0 6
66 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 5 0 0 0 5
67 บ้านโคกหนองหล่ม 4 2 2 0 8
68 บ้านนาอุดม 4 2 1 1 7
69 ป่งแดงวิทยาคม 4 2 1 0 7
70 บ้านแก้งนาง 4 2 0 1 6
71 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 4 2 0 0 6
72 บ้านกุดโง้ง 4 1 3 0 8
73 บ้านคำสร้อย 4 1 0 2 5
74 เทศบาล 2 วัดนิรมิต 4 1 0 1 5
75 บ้านนาถ่อน 4 1 0 0 5
76 บ้านทรายทอง 4 1 0 0 5
77 บ้านห้วยทราย2 4 1 0 0 5
78 บ้านนาสองเหมือง 4 1 0 0 5
79 บ้านโคก2 4 1 0 0 5
80 บ้านหนองแวงใหญ่ 4 0 1 6 5
81 บ้านโคกพัฒนา 4 0 1 0 5
82 บ้านกุดแข้ใต้ 4 0 1 0 5
83 บ้านนายอ 4 0 0 2 4
84 ชุมชนบางทรายใหญ่ 4 0 0 0 4
85 บ้านนาสะโน 4 0 0 0 4
86 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 3 4 1 0 8
87 บ้านนาคำน้อย1 3 4 0 0 7
88 บ้านคำบง1 3 3 1 2 7
89 บ้านคำป่าหลาย 3 3 0 3 6
90 บ้านโคก1 3 2 1 0 6
91 บ้านหนองแคนนาจาน 3 2 0 0 5
92 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 3 1 1 0 5
93 บ้านหนองหนาว 3 1 0 1 4
94 บ้านอุ่มไผ่ 3 1 0 0 4
95 บ้านดงมัน 3 1 0 0 4
96 นาคำน้อยวิทยา 3 1 0 0 4
97 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 3 1 0 0 4
98 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 3 1 0 0 4
99 บ้านนายาง 3 1 0 0 4
100 บ้านม่วง 3 1 0 0 4
101 พระราชทานบ้านหนองหมู 3 0 2 0 5
102 บ้านเป้าป่าแสด 3 0 1 2 4
103 บ้านคำนางโอก 3 0 1 2 4
104 บ้านก้านเหลืองดง 3 0 0 2 3
105 บ้านนาดีโคกสวาท 3 0 0 1 3
106 บ้านท่าไค้ 3 0 0 0 3
107 บ้านโค้งสำราญ 3 0 0 0 3
108 บ้านคำพอก2 3 0 0 0 3
109 อนุบาลเทศบาลคำชะอี 3 0 0 0 3
110 บ้านนาป่ง 3 0 0 0 3
111 บ้านศูนย์ไหม 3 0 0 0 3
112 บ้านค้อ 2 4 2 3 8
113 บ้านแมด 2 4 1 0 7
114 บ้านสงเปือยเหนือ 2 4 0 1 6
115 บ้านดงยาง 2 2 3 3 2 8
116 บ้านโนนสวาท 2 3 1 0 6
117 บ้านคำเขือง 2 3 0 0 5
118 บ้านป่งเปือย 2 3 0 0 5
119 บ้านดงยาง1 2 2 1 2 5
120 บ้านสองคอน 2 2 1 2 5
121 บ้านคำไหล 2 2 1 1 5
122 บ้านแฝก 2 2 0 1 4
123 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 2 2 0 0 4
124 บ้านหนองคอง 2 2 0 0 4
125 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 2 1 1 0 4
126 บ้านป่าหวาย 2 1 1 0 4
127 บ้านโนนตูม 2 1 1 0 4
128 บ้านพรานอ้น 2 1 0 2 3
129 บ้านสงเปือย 2 1 0 0 3
130 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
131 บ้านนาหนองแคน 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองหญ้าไซย์ 2 0 2 0 4
133 บ้านจอมมณีใต้ 2 0 1 1 3
134 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 2 0 1 0 3
135 บ้านโคกสว่าง1 2 0 0 1 2
136 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 2 0 0 1 2
137 ชุมชนบ้านคำชะอี 2 0 0 0 2
138 บ้านเหล่าดง 2 0 0 0 2
139 บ้านคำบง 2 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองโอใหญ่ 2 0 0 0 2
141 หนองข่าประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองแอก 2 0 0 0 2
143 บ้านดง 1 3 2 0 6
144 บ้านสานแว้ 1 2 3 2 6
145 บ้านซ่ง 1 2 3 2 6
146 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 2 1 2 4
147 ไตรมิตรวิทยาคม 1 2 1 1 4
148 บ้านหว้านน้อย-หนองผือฯ 1 2 1 0 4
149 บ้านโนนเกษม 1 2 0 2 3
150 เมืองพาลุกากรภูมิ 1 2 0 1 3
151 บ้านย้อมพัฒนา 1 2 0 0 3
152 บ้านวังนอง 1 2 0 0 3
153 บ้านโพนไฮ 1 1 3 0 5
154 บ้านโสก 1 1 2 0 4
155 บ้านแวง 1 1 1 3 3
156 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 1 1 1 3
157 บ้านนาโปน้อย 1 1 1 0 3
158 บ้านคำดู่ 1 1 1 0 3
159 บ้านโนนสว่าง ๑ 1 1 1 0 3
160 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 1 0 3 2
161 บ้านนาหินกอง 1 1 0 1 2
162 บ้านหนองน้ำเต้า 1 1 0 1 2
163 บ้านโพนสว่าง 1 1 0 1 2
164 บ้านดอนม่วย 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองกระยัง 1 1 0 0 2
166 บ้านเปียด 1 1 0 0 2
167 บ้านคำพี้ 1 1 0 0 2
168 บ้านนาเสือหลาย 1 1 0 0 2
169 บ้านห้วยกอก1 1 0 2 3 3
170 บ้านโคกสว่าง2 1 0 2 0 3
171 บ้านตูมหวาน 1 0 1 1 2
172 บ้านนาหลัก 1 0 1 0 2
173 บ้านโคกหินกอง 1 0 1 0 2
174 บ้านนาโด่ 1 0 1 0 2
175 บ้านโพนแดง 1 0 1 0 2
176 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 2 1
177 ชุมชนนาโสก 1 0 0 1 1
178 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 0 1 1
179 บ้านดอนป่าแคน 1 0 0 1 1
180 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองบอน 1 0 0 0 1
182 บ้านนาม่วง 1 0 0 0 1
183 บ้านภู 1 0 0 0 1
184 บ้านน้ำเที่ยง2 1 0 0 0 1
185 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 0 1
186 บ้านนามน 1 0 0 0 1
187 ท่านพระสารีบุตร 1 0 0 0 1
188 บ้านนาตะแบง2 1 0 0 0 1
189 บ้านนาปุ่ง 1 0 0 0 1
190 บ้านนาสองห้อง 1 0 0 0 1
191 บ้านนาหลวง2 1 0 0 0 1
192 บ้านนาหัวภู 1 0 0 0 1
193 บ้านป่งขาม 1 0 0 0 1
194 บ้านม่วงหัก 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองกะปาด 1 0 0 0 1
196 บ้านห้วยลำโมง 1 0 0 0 1
197 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
198 บ้านโนนศรี 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนสะอาด2 1 0 0 0 1
200 บ้านงิ้ว 0 2 0 0 2
201 บ้านห้วยทราย ๑ 0 2 0 0 2
202 บ้านโนนสว่าง2 0 2 0 0 2
203 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 1 1 2
204 บ้านดงมอน 0 1 0 0 1
205 บ้านนาคำน้อย ๒ 0 1 0 0 1
206 บ้านป่าพยอม 0 1 0 0 1
207 บ้านหนองสระพังทอง 0 1 0 0 1
208 บ้านห้วยกอก 2 0 1 0 0 1
209 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
210 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 1 1 1
211 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 1 0 1
212 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 1 0 1
213 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 0 1
214 บ้านเหล่าแขมทอง 0 0 1 0 1
215 บ้านขัวสูง 0 0 0 1 0
216 บ้านนาดี 2 0 0 0 0 0
รวม 959 347 177 186 1,669