หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมุกดาลัย 41 32 80% 5 12.5% 2 5% 1 2.5% 40
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 34 29 85.29% 4 11.76% 1 2.94% 0 0% 34
3 โรงเรียนบ้านชะโนด2 41 27 71.05% 5 13.16% 0 0% 6 15.79% 38
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 30 25 83.33% 2 6.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 23 85.19% 2 7.41% 2 7.41% 0 0% 27
6 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 41 21 52.5% 14 35% 5 12.5% 0 0% 40
7 โรงเรียนร่มเกล้า 30 21 72.41% 5 17.24% 2 6.9% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 29 19 70.37% 5 18.52% 1 3.7% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 32 18 56.25% 11 34.38% 1 3.13% 2 6.25% 32
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 40 17 50% 9 26.47% 5 14.71% 3 8.82% 34
11 โรงเรียนบ้านบาก2 36 17 53.13% 8 25% 5 15.63% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 28 17 65.38% 6 23.08% 3 11.54% 0 0% 26
13 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 34 17 56.67% 5 16.67% 3 10% 5 16.67% 30
14 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 25 16 66.67% 2 8.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
15 โรงเรียนบ้านนาทาม 22 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
16 โรงเรียนบ้านป่าเตย 21 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
17 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 22 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
18 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 22 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
19 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 17 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 16 13 81.25% 0 0% 2 12.5% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านหนองแวง 41 12 33.33% 6 16.67% 8 22.22% 10 27.78% 36
23 โรงเรียนบ้านโนนยาง 23 12 57.14% 3 14.29% 2 9.52% 4 19.05% 21
24 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 19 12 66.67% 2 11.11% 0 0% 4 22.22% 18
25 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 15 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 17 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านบะ 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
29 โรงเรียนสยามกลการ4 23 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
30 โรงเรียนบ้านหนองยาง 20 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
31 โรงเรียนบ้านพังคอง 18 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
32 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 20 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
33 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 21 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
34 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 17 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 15 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 13 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 17 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านชะโนด1 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านหนองบง 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 15 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 13 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 13 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 20 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
45 โรงเรียนบ้านกกตูม 20 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
46 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 19 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 19
47 โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย-ขามป้อม 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
48 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
50 โรงเรียนบ้านภูล้อม 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 17 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
52 โรงเรียนบ้านวังไฮ 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านดงหลวง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 14 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 6 42.86% 14
55 โรงเรียนบ้านสามขัว 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
56 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านแก้ง2 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านคำฮี 15 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านบุ่ง 18 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
60 โรงเรียนบ้านเหล่า 14 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
61 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 13 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
64 โรงเรียนบ้านคำพอก1 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านมะนาว 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านป่งโพน 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
69 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 10 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านนาอุดม 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านแก้งนาง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 9 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
83 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านโคก2 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านนายอ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนบ้านนาสะโน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านคำบง1 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
94 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
95 โรงเรียนบ้านคำเขือง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านโคก1 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านเปียด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านนายาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
113 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านคำพอก2 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านนาป่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านค้อ 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
121 โรงเรียนบ้านแมด 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
122 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
124 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย-หนองผือฯ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านดงยาง1 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
126 โรงเรียนบ้านสองคอน 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
127 โรงเรียนบ้านคำไหล 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านแฝก 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านหนองคอง 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านสงเปือย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
142 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านคำบง 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านดง 8 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
152 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านสานแว้ 13 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
154 โรงเรียนบ้านซ่ง 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
155 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
156 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
159 โรงเรียนบ้านวังนอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
161 โรงเรียนบ้านโสก 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านแวง 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
163 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านคำดู่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
169 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านคำพี้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 7 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
175 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
176 โรงเรียนชุมชนนาโสก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านนาม่วง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านนาหลัก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านนาโด่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโพนแดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
184 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
185 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
186 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านนามน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านดานคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านนาตะแบง2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านบาก ๑ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านป่งขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านโนนศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนบ้านดงมอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
215 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
219 โรงเรียนสยามกลการ5 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
221 โรงเรียนบ้านนาดี 2 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]