หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องดอกนกยูง 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องดอกนกยูง 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องดอกนกยูง 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 434,435,436 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 434,435,436 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 431,432,433 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง M E P 1 23 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง M E P 2 23 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องประชุมดอกนกยูง 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องจริยะ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องจริยะ 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องจริยะ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง E Classroom 22 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง E Classroom 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]