ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป. เลย เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน