ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป. เลย เขต 3 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น สพป. เลย เขต 3 47 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน