ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. เลย เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง สพป. เลย เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เลย เขต 3 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต 3 54 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 51 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน