ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น สพป. เลย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน