ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 49 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เลย เขต 3 47 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต 3 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. เลย เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต 3 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) สพป. เลย เขต 3 35 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 32 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต 3 24 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน