ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน