ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. เลย เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต 3 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 61 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เลย เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโคนผง สพป. เลย เขต 3 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนามาลา สพป. เลย เขต 3 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปากโป่ง สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน