ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 98.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป. เลย เขต 3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เลย เขต 3 72.46 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปากหมัน สพป. เลย เขต 3 71.68 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น สพป. เลย เขต 3 65.47 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกกจาน สพป. เลย เขต 3 64.28 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน