ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 14 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 6 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต 3 6 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน