ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง สพป. เลย เขต 3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต 3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต 3 30.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 23.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 22 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 22 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เลย เขต 3 22 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เลย เขต 3 21 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคนผง สพป. เลย เขต 3 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต 3 17 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา สพป. เลย เขต 3 16 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. เลย เขต 3 13 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 7 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน