ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกสะตี สพป. เลย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. เลย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน