สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนามาลา สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักษณา  ยศปัญญา
2. เด็กชายปรัชญา  เทพวันดี
3. เด็กชายสิรวิชญ์  จำปาศรี
 
1. นายธวัชชัย  จันดาหาร
2. นายศุภโชติ  ผสม
 
2 ปฐมวัย การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย 97 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนมล  กันธุ
2. เด็กหญิงสุนันท์ษา  สุขปื้อ
 
1. นางลำดวน  ทรงพุฒิ