สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินสอ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  แสนคำสอ
2. เด็กชายวีระยุทธ  สีทาสังข์
 
1. นางจิรัชญา  บุตรเต
2. นางราตรี  ศรีบุรินทร์