สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์สง่า
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายธนพล  บุญชู
2. นายนพพร  ชามา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรนภา  สารวงษ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ศิริกัณรัตน์