สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเป่ง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.99 ทอง 11 1. เด็กหญิงปราณปรียา  พิมพ์เสนา
 
1. นางบุศราภรณ์  หาพุทธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.64 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติชัย  คำแหยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ทองกวด
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายทวิชท้ศน์  แก้วมิตร
2. เด็กชายทินกร  เกตุนม
3. เด็กชายธนาวุฒิ  คล้ายคำ
 
1. นางสัมพันธ์  บุญชู
2. นางสาวโสมยง  พานทอง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สิงห์ภา
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง