สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำพระ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีชามก
 
1. นางชนาภัทร  รำแพนสุวรรณ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงอาริสา  คำเกษ
 
1. นางเสาวลักษณ์  สมเงิน
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.3 เงิน 6 1. เด็กชายปิยะพงษ์  บุตรพรม
 
1. นางเสาวลักษณ์  สมเงิน