สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิยดา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอารสา   แก้วมาเรือน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  หาญฉวะ
2. นางสาวนิตยา  สมภา