สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รุ่งธนเศรษฐ์
 
1. นายสุรกานต์  จันทรนุช
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายพงศักดิื  ทรงศิริวงศ์
2. เด็กชายวัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายอนุสรณ์  วื่อปรีชากุล
 
1. นางพยอม  จันทร์หม่อน
2. นางหงษ์ทอง  จันทะศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริยา  แซ่โล่
 
1. นางสาวอิงอร  จักร์คาม