สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  แก้วค้ำ
 
1. นางจุไรรัตน์  ตุ่นนิ่ม
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคามิน  วงษ์เอี่ยม
2. เด็กชายจักรรัตน์  เพียปลัด
3. เด็กชายพลพนา  เรืองทองศรี
 
1. นางจุไรรัตน์  ตุ่นนิ่ม
2. นายวิโรจน์   ทองใบ