การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันระดับปฐมวัย โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ Cross Wordมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่/เวลาแข่งขัน ขอให้โรงเรียนตรวจสอบตารางการแข่งขันด้วย
วันอาทิตย์ ที่ 06 ตุลาคม 2556 เวลา 20:56 น.