หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 81 55 72.37% 11 14.47% 6 7.89% 4 5.26% 76
2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 76 44 62.86% 17 24.29% 2 2.86% 7 10% 70
3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 52 20 46.51% 11 25.58% 4 9.3% 8 18.6% 43
4 โรงเรียนบ้านนาทอง 30 20 66.67% 4 13.33% 3 10% 3 10% 30
5 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 30 20 71.43% 2 7.14% 3 10.71% 3 10.71% 28
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 35 19 61.29% 6 19.35% 3 9.68% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนบ้านร่องจิก 33 18 60% 7 23.33% 3 10% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนบ้านหนองบง 37 17 47.22% 7 19.44% 7 19.44% 5 13.89% 36
9 โรงเรียนบ้านวังยาว 36 17 58.62% 6 20.69% 3 10.34% 3 10.34% 29
10 โรงเรียนด่านซ้าย 45 16 42.11% 11 28.95% 7 18.42% 4 10.53% 38
11 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 47 15 35.71% 11 26.19% 8 19.05% 8 19.05% 42
12 โรงเรียนโป่งชี 26 14 56% 3 12% 3 12% 5 20% 25
13 โรงเรียนบ้านทับกี่ 36 13 43.33% 8 26.67% 3 10% 6 20% 30
14 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 26 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
15 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 32 13 54.17% 4 16.67% 2 8.33% 5 20.83% 24
16 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 27 13 56.52% 3 13.04% 3 13.04% 4 17.39% 23
17 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 21 12 57.14% 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนบ้านนาเจียง 21 11 52.38% 7 33.33% 0 0% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 21 10 50% 3 15% 5 25% 2 10% 20
20 โรงเรียนวังเวิน 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
21 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 12 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
22 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 22 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 21
23 โรงเรียนบ้านปากแดง 18 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
24 โรงเรียนบ้านโคกงาม 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
25 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
26 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
27 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
28 โรงเรียนบ้านกกสะตี 16 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
29 โรงเรียนบ้านท่อน 14 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านผึ้ง 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
31 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 8 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 15 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 21 4 19.05% 6 28.57% 4 19.05% 7 33.33% 21
35 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านแก่ง 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 12 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
43 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านโคก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 12 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 11
46 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านแสงภา 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
48 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านซำทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
52 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 9 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนบ้านปากหมัน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
55 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
57 โรงเรียนบ้านนามาลา 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านกกจาน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
59 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
66 โรงเรียนบ้านนาดี 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านโพนสูง 9 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
68 โรงเรียนบ้านโคนผง 9 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
69 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านหินแลบ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 7 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
74 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
80 โรงเรียนบ้านนาข่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
81 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
82 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนห้วยลาดสานตมโนนสมบูรณ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านหินสอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านไฮตาก 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านบง 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านปางคอม 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
91 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
95 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
96 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
100 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
101 โรงเรียน ตชด.นาปอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
102 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]