หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2556   12 ต.ค. 2556   13 ต.ค. 2556   14 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.4/3 (ชั้น2) อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคณิต (ตึก2ชั้น) 12 ต.ค. 2556 09.00
2 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหลัง(2) 12 ต.ค. 2556 09.00
3 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหน้า(1) 12 ต.ค. 2556 09.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหลัง(2) 12 ต.ค. 2556 13.00
5 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ใต้ถุนภูอังลังด้านหน้า(1) 12 ต.ค. 2556 13.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์2 12 ต.ค. 2556 13.00
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้อง ป.6/1 (ชั้น3) อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 13.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
5 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
7 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 หลังตลาดเย็น เวทีหลังตลาดเย็น 12 ต.ค. 2556 13.00-15.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.3 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
9 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องสังคมศึกษา ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย สนาม 12 ต.ค. 2556 09.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย สนาม 12 ต.ค. 2556 13.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 09.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/1 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2556 13.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 12 ต.ค. 2556 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง ใต้ถุนอาคาร 12 ต.ค. 2556 13.00
4 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหน้า 12 ต.ค. 2556 13.00
5 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ส่วนหลัง 12 ต.ค. 2556 13.00
6 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร 12 ต.ค. 2556 09.00
7 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
8 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
9 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
10 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
11 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
12 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
13 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
14 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
15 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 1/1 12 ต.ค. 2556 09.00
17 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที 12 ต.ค. 2556 09.00
18 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 หลังตลาดเย็น เวที 12 ต.ค. 2556 09.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 09.00
20 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 13.00
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 09.00
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีบริเวณสนาม 12 ต.ค. 2556 13.00
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 หลังตลาดเย็น เวที (ต่อจากอังกะลุง) 12 ต.ค. 2556 11.00
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 หลังตลาดเย็น เวที (ต่อจากอังกะลุง) 12 ต.ค. 2556 11.00
25 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 09.00
26 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 09.00
27 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 13.00
28 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวทีห้องประชุม 12 ต.ค. 2556 13.00
29 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 2/1 12 ต.ค. 2556 13.00
30 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องอนุบาล 2/1 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ภายในศาลาประชาคม ห้อง ด้านหน้า(1)ด้านเวที 12 ต.ค. 2556 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย ภายในศาลาประชาคม ด้านหลัง(2) 12 ต.ค. 2556 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร , ศาลาไทย(2) 12 ต.ค. 2556 13.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผือ ใต้ถุนอาคาร , ศาลาไทย(1) 12 ต.ค. 2556 13.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนหนอง อาคาร 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 12 ต.ค. 2556 09.00
9 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย โรงอาหาร 12 ต.ค. 2556 13.00
10 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์2 12 ต.ค. 2556 09.00
11 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องคอมพิวเตอร์1 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ 12 ต.ค. 2556 09.00
2 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 12 ต.ค. 2556 09.00
3 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องภาษาอังกฤษ (ตึก2ชั้น) 12 ต.ค. 2556 13.00
4 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.1/1 , ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
5 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ป.5 อาคารภูอังลัง 12 ต.ค. 2556 09.00
6 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ป.6 อาคารภูอังลัง 12 ต.ค. 2556 09.00
7 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ป.6 อาคารภูอังลัง 12 ต.ค. 2556 13.00
8 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
9 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
10 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2556 09.00
11 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/2 อาคารไม้ชั้นเดียว 12 ต.ค. 2556 09.00
12 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.3/2 อาคารไม้ชั้นเดียว 12 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2556 09.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/2 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 09.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/2 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 13.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.2/3 อาคารน้ำอุู้ 12 ต.ค. 2556 09.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนด่านซ้าย ม.1 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 09.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านซ้าย ม.1 ตึก 2 ชั้น 12 ต.ค. 2556 13.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/1 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00
8 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/1 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 13.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/2 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 09.00
10 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4/2 อาคารน้ำศอก 12 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 735 การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตึก2ชั้น ชั้น _ ห้อง อนุบาล2/1 12 ต.ค. 2556 09.00
2 736 การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]