หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง  
2 ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง   0872150057
3 หลังตลาดเย็น นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง  
4 โรงเรียนด่านซ้าย นางศิริพร อุ่นแก้ว  
5 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม อำเภอด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ นางเพชรี ชัยมูล  
7 โรงเรียนบ้านโพนหนอง นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง  
8 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย นางเพชรี ชัยมูล   0819657257

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]