แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และกิจกรรมที่แข่งขัน
         แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันฯ ระดับภาค ได้ตรวจสอบรายการกิจกรรม  วัน เวลา สถานที่ ที่แข่งขัน 
ได้ที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม -มุกดาหาร) <คลิก>
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19:59 น.