หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนภูกระดึง 88 50 59.52% 13 15.48% 13 15.48% 8 9.52% 84
2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 103 42 47.73% 17 19.32% 13 14.77% 16 18.18% 88
3 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 66 41 67.21% 13 21.31% 5 8.2% 2 3.28% 61
4 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 72 37 59.68% 13 20.97% 6 9.68% 6 9.68% 62
5 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 79 33 47.14% 19 27.14% 11 15.71% 7 10% 70
6 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 65 31 52.54% 14 23.73% 8 13.56% 6 10.17% 59
7 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 76 30 50.85% 13 22.03% 8 13.56% 8 13.56% 59
8 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 71 29 43.94% 22 33.33% 7 10.61% 8 12.12% 66
9 โรงเรียนบ้านปวนพุ 117 29 32.58% 16 17.98% 29 32.58% 15 16.85% 89
10 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 66 29 47.54% 14 22.95% 9 14.75% 9 14.75% 61
11 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 78 26 42.62% 19 31.15% 8 13.11% 8 13.11% 61
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 74 23 36.51% 18 28.57% 10 15.87% 12 19.05% 63
13 โรงเรียนวรราชวิทยา 46 21 46.67% 10 22.22% 8 17.78% 6 13.33% 45
14 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 71 20 38.46% 11 21.15% 10 19.23% 11 21.15% 52
15 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 52 20 51.28% 6 15.38% 3 7.69% 10 25.64% 39
16 โรงเรียนบ้านปากปวน 45 19 48.72% 12 30.77% 5 12.82% 3 7.69% 39
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 57 19 42.22% 10 22.22% 7 15.56% 9 20% 45
18 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 40 19 51.35% 9 24.32% 4 10.81% 5 13.51% 37
19 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 47 19 42.22% 9 20% 3 6.67% 14 31.11% 45
20 โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 51 19 45.24% 7 16.67% 8 19.05% 8 19.05% 42
21 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 58 18 36.73% 16 32.65% 10 20.41% 5 10.2% 49
22 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 58 17 34% 15 30% 10 20% 8 16% 50
23 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 48 17 43.59% 11 28.21% 5 12.82% 6 15.38% 39
24 โรงเรียนประจันตวิทยา 36 17 48.57% 9 25.71% 6 17.14% 3 8.57% 35
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว 66 16 29.09% 17 30.91% 11 20% 11 20% 55
26 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 40 14 41.18% 11 32.35% 5 14.71% 4 11.76% 34
27 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 42 13 34.21% 14 36.84% 3 7.89% 8 21.05% 38
28 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 40 13 37.14% 8 22.86% 5 14.29% 9 25.71% 35
29 โรงเรียนบ้านนาแปน 39 13 36.11% 6 16.67% 8 22.22% 9 25% 36
30 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 44 13 43.33% 6 20% 5 16.67% 6 20% 30
31 โรงเรียนบ้านนาโก 35 13 40.63% 5 15.63% 6 18.75% 8 25% 32
32 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 31 12 46.15% 12 46.15% 0 0% 2 7.69% 26
33 โรงเรียนบ้านผาขาว 45 12 29.27% 11 26.83% 10 24.39% 8 19.51% 41
34 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 35 12 42.86% 6 21.43% 2 7.14% 8 28.57% 28
35 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 40 12 40% 5 16.67% 7 23.33% 6 20% 30
36 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 43 11 31.43% 9 25.71% 9 25.71% 6 17.14% 35
37 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 40 11 31.43% 9 25.71% 6 17.14% 9 25.71% 35
38 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 27 11 44% 6 24% 2 8% 6 24% 25
39 โรงเรียนบ้านดงน้อย 35 11 44% 5 20% 6 24% 3 12% 25
40 โรงเรียนบ้านเล้า 27 11 45.83% 4 16.67% 3 12.5% 6 25% 24
41 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 19 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 19
42 โรงเรียนบ้านวังม่วง 25 10 50% 3 15% 5 25% 2 10% 20
43 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 30 9 30% 6 20% 8 26.67% 7 23.33% 30
44 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 26 9 39.13% 6 26.09% 5 21.74% 3 13.04% 23
45 โรงเรียนบ้านลาด 20 9 47.37% 5 26.32% 0 0% 5 26.32% 19
46 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 55 8 21.05% 12 31.58% 11 28.95% 7 18.42% 38
47 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 33 8 28.57% 8 28.57% 6 21.43% 6 21.43% 28
48 โรงเรียนชุมชนทรายขาว 29 8 36.36% 7 31.82% 5 22.73% 2 9.09% 22
49 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 29 8 32% 6 24% 5 20% 6 24% 25
50 โรงเรียนบ้านป่าบง 25 8 36.36% 6 27.27% 3 13.64% 5 22.73% 22
51 โรงเรียนบ้านนาแก 34 8 29.63% 5 18.52% 7 25.93% 7 25.93% 27
52 โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว 35 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
53 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 18 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนบ้านนาวัว 36 7 21.21% 8 24.24% 7 21.21% 11 33.33% 33
56 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 21 7 35% 6 30% 3 15% 4 20% 20
57 โรงเรียนโนนกกข่า 19 7 38.89% 6 33.33% 1 5.56% 4 22.22% 18
58 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 21 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 3 17.65% 17
59 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 21 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
60 โรงเรียนบ้านหนองตานา 30 7 36.84% 3 15.79% 5 26.32% 4 21.05% 19
61 โรงเรียนบ้านนายาง 18 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
62 โรงเรียนบ้านสวนปอ 25 6 28.57% 6 28.57% 7 33.33% 2 9.52% 21
63 โรงเรียนบ้านกุดแก 25 6 27.27% 5 22.73% 5 22.73% 6 27.27% 22
64 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 16 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
65 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 16 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 17 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนบ้านอุ่ม 22 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 24 5 26.32% 8 42.11% 6 31.58% 0 0% 19
70 โรงเรียนบ้านโคกมน 29 5 18.52% 6 22.22% 8 29.63% 8 29.63% 27
71 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 17 5 31.25% 4 25% 6 37.5% 1 6.25% 16
73 โรงเรียนบ้านวังแท่น 30 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
74 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 19 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 6 31.58% 19
75 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 18 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
76 โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 12 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 16 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 3 20% 15
78 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 17 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 5 31.25% 16
79 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 14 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
80 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 11 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
82 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 13 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
83 โรงเรียนบ้านซำม่วง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 11 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
86 โรงเรียนบ้านผาสะนา 22 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
87 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนซำพร้าว 15 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนบ้านผาหวาย 13 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
90 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 13 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 19 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 7 43.75% 16
92 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 17 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
93 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 21 3 20% 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 15
94 โรงเรียนบ้านกกบก 18 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
95 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 19 3 17.65% 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 17
96 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 17 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
97 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 12 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
98 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 13 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 12 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 15 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 21 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 12
103 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 11 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
104 โรงเรียนบ้านหนองตูม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
105 โรงเรียนบ้านโนน 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
106 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 (บ่งไสล่) 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 27 2 9.09% 8 36.36% 8 36.36% 4 18.18% 22
111 โรงเรียนบ้านห้วยไคร์ 42 2 10% 7 35% 6 30% 5 25% 20
112 โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ 25 2 14.29% 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 14
113 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 13 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
114 โรงเรียนนาล้อม 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 16 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
116 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านตาดข่า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
122 โรงเรียนบ้านซำไฮ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านนาอุดม 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
124 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 9 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 9 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
128 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 13 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
129 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 9 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
132 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) 13 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
137 โรงเรียนบ้านผาน้อย 8 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
138 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
139 โรงเรียนบ้านหนองนอ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านหัวขัว 7 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านแสนสุข 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านผาซำบอน 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 8 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 8
146 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
147 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 19 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
148 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 11 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
149 โรงเรียนวังน้ำพุ 11 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 8
150 โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 7 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
151 โรงเรียนบ้านขอนยาง 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
152 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 7 0 0% 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 7
153 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
154 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
156 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโพนงาม 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 6 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
166 โรงเรียนพองหนีบ 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนวิถีพุทธภูกระดึง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านช่องฝาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(เอราวัณ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
173 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]